Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

САНАТОРНО-КУРОРТНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ПІДПРИЄМСТВА: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

Автор: Редактор on .

УДК 614.215:33.012
 
ВЕДМІДЬ Надія,
к. е. н., доц., докторант Київського національного торговельно-економічного університету
 
САНАТОРНО-КУРОРТНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ПІДПРИЄМСТВА: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ
 
Узагальнено та доповнено перелік базових параметрів розвитку санаторно-курортних та оздоровчих підприємств. Методами експертного оцінювання визначено групи економічних, соціальних і медичних детермінантних параметрів розвитку санаторно-курортних та оздоровчих підприємств.
 
Ключові слова: санаторно-курортні заклади, санаторно-курортні та оздоровчі заклади, санаторії, санаторії-профілакторії, пансіонати з лікуванням, пансіонати.
 
 САНАТОРНО-КУРОРТНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ПІДПРИЄМСТВА: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ