Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№2(136)2021

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №2(136)2021

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 10 від 07.04.2021);
  • підписано до друку 14.04.2021. 


 ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(136)

 

З М І С Т

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 
МАЗАРАКІ А.,
ВОЛОСОВИЧ С.

 
Домінанти ринку FinTech під час пандемії СОVID-19

 
4
ОНИЩЕНКО В.
 
Україна у контексті геоекономічних викликів
 
20
МАКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
 
ЛАГУТІН В.
 
Епістемологія економічної науки XXI століття
 
38
ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
БЛАНК І.,
СТРАТІЙЧУК В.

 
Стратегічна карта управління оборотними активами підприємства торгівлі

 
53
МОТОРИН Р.,
ШЛЮСАРЧИК Б.,
ЖЕГЛЕН П.

 
Електронна комерція в епоху глобалізації


 
67
ГРИНЮК Н.,
ДОКІЄНКО Л.

 
Фінансова безпека підприємств України

 
79
ЗАДОРОЖНЮК Н.
 
Інноваційні технології в аграрному бізнесі: економічне обґрунтування
 
94
ЛОЙ А.
 
Потенціал підприємства: трансформація уявлень
 
103
ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
 
ЧУГУНОВ І.,
НАСІБОВА О.

 
Фінансові імперативи розвитку соціального захисту населення

 
114