УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№1(135)2021

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №1(135)2021

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 28.01.2021);
  • підписано до друку 12.02.2021. 


 ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(135)

 

 ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА
 
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.

 
Неопротекціонізм і торговельні війни

 
4

 
ОНИЩЕНКО В.
 
Природа економічного процесу
 
23
 
НЕЖИВА М.,
МИСЮК В.

 
ASP структура: попередження економічного шахрайства

 
41

 
ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
ВЕДМІДЬ Н.,
БОЙКО М.,
РОМАНЧУК Л.

 
Концепт бренда курортно-рекреаційного підприємства


 
53


 
БОГМА О.,
СІЛАКОВА Г.

 
Економічна безпека підприємства в контексті соціологічної теорії Парсонса

 
67

 
ЗУБКО Т.
 
Генезис поняття "економічна безпека підприємства"
 
75
 
ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
 
ВДОВІЧЕН А.,
ЧОРНОВОЛ А.,
ТАБЕНСЬКА Ю.

 
Бюджетне планування в умовах інституційних перетворень


 
90


 
ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
 
УМАНЦІВ Г.,
ШУШАКОВА І.
Контрольовані операції з нематеріальними активами
у контексті плану дій BEPS
101