Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Kondratiuk O., Stoianenko I. Digitalization of business under global challenges. Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo torgovel'no-ekonomichnogo universytetu. 2020. № 6. S. 16-25.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(134)03

УДК 004.738.5:339.93.:334.012.61- 022.5
JEL Classification: M21, M15


КОНДРАТЮК Оксана, 
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-2750-6867 
 
СТОЯНЕНКО Ірина, 
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
ORCID: 0000-0002-1775-9473

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Постановка проблеми. Умови, в яких сьогодні доводиться працювати малому та середньому бізнесу, характеризуються надвисоким рівнем динамізму, тому здій­снювати діяльність, використовуючи старі бізнес-моделі, означає наражати себе на ризик залишитися позаду конкурентів. Нині диджиталізація стає необхідною умовою ведення бізнесу, яка зачіпає не тільки роботу з клієнтами, але і внутрішні процеси, пов’язані з виробництвом, управлінням, комунікаціями.
Метою цієї роботи є обґрунтування сучасного бачення прояву диджита­ліза­ції суспільства та визначення набору інструментів диджиталізації діяльності під­приємств, у тому числі малого та середнього бізнесу в умовах глобальних викликів.
Матеріали та методи. Інформаційною базою дослідження слугували публіка­ції вітчизняних та зарубіжних науковців за темою дослідження, статистичні ма­теріали та інтернет-джерела. Для виконання поставлених завдань і досягнення основної мети дослідження застосовано методи узагальнення, аналізу та синтезу, порівняння, наукового абстрагування та систематизації.
Результати дослідження. Диджиталізація в умовах сучасної економіки є одним із головних інструментів розвитку підприємств, спрямованих на успішне ве­дення усіх бізнес-процесів. Завдяки диджиталізації з’являється можливість спрос­тити та здійснювати роботу в більш швидкому темпі, використовуючи великі бази даних, забезпечуючи автоматизацію всіх видів діяльності, як основної, так інвес­тиційної та фінансової, покращити комунікацію між клієнтами, постачаль­никами та партнерами, збільшити мобільність у взаємодії у межах підприємства – між під­розділами, працівниками, менеджментом, здійснити перехід до таких нових орга­нізаційних форм господарювання, як мережева чи віртуальна економіка.
Висновки. Світова економічна криза, спричинена пандемієюCOVID-19, вима­гає від суб’єктів малого та середнього бізнесу адаптації до різновекторних пріори­тетів, серед яких у короткостроковій перспективі домінуватимуть такі тенденції розвитку: інтернаціоналізація, локалізація та  використання диджитал-платформ.
Ключові слова: диджиталізація, диджитал-технології, диджитал-економіка, диджитал-платформи, бізнес-процеси, малий та середній бізнес.

REFERENCES

 1. Think differently. Think archetype. Your digital economy model. Huawei ta Arthur D. Little. www.huawei.com.Retrieved fromhttps://www.huawei.com/-/media/ corp2020/pdf/public-policy/adl_huawei_digital_transformation_main_report.pdf?la=en(accessed 27 September 2020) [in English].
 2. Digital Spillover Measuring the true impact of the digital economy. www.huawei.com. Retrieved from https://www.huawei.com/minisite/gci/en/digital-spillover/files/gci_digital_spillover.pdf (accessed 27 September 2020) [in English].
 3. McKinsey. Official website. www.mckinsey.com. Retrieved from https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/ our-insights(accessed 27 September 2020) [in English].
 4. Toffler, A., & Toffler, H.  (2005). Revolutionary wealth. New York: Knopfp [in English].
 5. Hagen, R. (2018). The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy. Science and Public Policy, 45. Iss. 1, 137-139 [in English].
 6. Bazhal, Ju. M. (2016). Misce i rol’ malogo biznesu v innovacijnij modeli eko­nomichnogo rozvytku [The place and role of small business in the innovative model of economic development]. Problemy innovacijno-investycijnogo rozvytku – Problems of innovation and investment development, 9, 43-46. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2016_9_6(accessed 27 September 2020) [in Ukrainian].
 7. Kononova, K. Ju. (2015). Informacijna ekonomika: modeljuvannja evoljucijnyh procesiv [Information economics: modeling of evolutionary processes]. Harkiv: HNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].
 8. Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2018). Cyfrovizacija v umovah instytucijnoi’ transformacii’ ekonomiky: bazovi skladovi ta instrumenty cyfrovyh tehnologij [Digitization in the conditions of institutional transformation of economy: basic components and tools of digital technologies]. Intelekt XXI – Intelligence XXI1, 211-214 [in Ukrainian].
 9. Abakumenko, O., Derkach, A., & Kornjejeva, M. (2016). Dydzhytalizacija ban­kivs’kogo sektoru [Digitalization of the banking sector]. Finansovi dosli­dzhennja – Financial research,1 (1), 69-75. Retrieved from https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/20.pdf(accessed 27 September 2020) [in Ukrainian].
 10. Halapsys, A. V. Globalyzacyja y metryka ystoryy [Globalization and the metrics of history]halapsis.net.Retrieved fromhttp://halapsis.net/globalizatsiya-i-metrika-istorii (accessed 27 September 2020) [in Russian].
 11. Korol’, S. Ja., & Pol’ovyk, Je. V. (2019). Dydzhytalizacija ekonomiky jak faktor profesijnogo rozvytku [Digitalization of the economy as a factor of profession­nal development]. Modern Economics18, 67-73. Retrieved fromhttps://modecon.mnau.edu.ua/digitization-of-the-economy-as (accessed 27 September 2020) [in Ukrainian].
 12. Gudz’, O., Fedjunin, S., & Shherbyna V. (2019). Dydzhytalizacija, jak konku­rentna perevaga pidpryjemstv [Digitalization as a competitive advantage of enterprises]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes – Economy. Management. Business, 3(29), 18-24. Retrieved from http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2215(accessed 27 September 2020) [in Ukrainian].
 13. Varga, V. P. (2020). Dydzhytalizacija jak odyn z chynnykiv konkurento­spromozhnosti pidpryjemstva [Digitalization as one of the factors of enterprise competitiveness]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 8. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8121 (accessed 27 September 2020) [in Ukrainian].
 14. OON: 4,1 mil’jarda ljudej u sviti pidkljucheni do internetu. Sajt Radio "Svo­boda" [UNO: 4.1 billion people in the world are connected to the Internet. Radio Liberty website]. www.radiosvoboda.org. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/news-oon-internet/30254946.html (accessed 27 September 2020) [in Ukrainian].
 15. Dul’s’ka, I. V. (2015). Cyfrovi tehnologii’ jak katalizator ekonomichnogo zrostannja [Digital technologies as an indicator for economic growth]. Eko­nomika i prognozuvannja – Economics and Forecasting, 2,121-122 [in Ukrainian].
 16. Mobil’naja svjaz’ 4G dostupna bolee chem v polovine naselennyh punktov Ukrainy. Mincifry. Informacijne agentstvo "Interfaks-Ukrai’na" [4G mobile communication is available in more than half of the settlements of Ukraine. Minnumbers. Interfax-Ukraine News Agency]. interfax.com.ua. Retrieved from https://interfax.com.ua/news/telecom/661942.html(accessed 27 September 2020) [in Russian].
 17. Specialisty o 5G v Ukraine. Vozmozhnosti i vyzovy. Sajt hi-tech [Specialists about 5G in Ukraine. Opportunities and challenges. Website hi-tech]. hi-tech.ua. Retrieved from https://hi-tech.ua/spetsialistyi-o-5g-v-ukraine-vozmozhnosti-i-vyizovyi(accessed 27 September 2020) [in Russian].
 18. Projekt Nacional’noi’ strategii’ Industrii’ 4.0. Oficijnyj sajt Asociacii’ pidpry­jemstv promyslovoi’ avtomatyzacii’ Ukrai’ny [Draft of National Industry Stra­tegy 4.0. Official website of the Association of Industrial Automation Enter­prises in Ukraine]. mautic.appau.org.ua. Retrieved fromhttps://mautic.appau.org.ua/asset/42:strategia-rozvitku-4-0-v3pdf(accessed 27 September 2020) [in Ukrainian].
 19. Dligach, A. Cyfrova transformacija jak lift u majbutnje [Digital transformation as an elevator to the future].Retrieved from https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/cyfrova-transformaciya-yak-lift-u-majbutnye(accessed 27 September 2020) [in Ukrainian].
 20. Labeznyk, L. L. (2018).  Dydzhytalizacija ekonomichnyh vidnosyn jak faktor udoskonalennja biznes-procesiv na pidpryjemstvi [Digitalization of economic relations as a factor in improving business processes at the enterprise]. Eko­nomichnyj visnyk – Economic Bulletin, 213, 69-74 [in Ukrainian].
 21. Zbirnyk statystyky pidpryjemnyctva v Ukrai’ni: 2018. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny: oficijnyj sajt [Collection of business statistics in Ukraine: 2018. State Statistics Service of Ukraine: official website]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 27 September 2020) [in Ukrainian].
 22. Rejtyng vidviduvanosti ukrai’ns’kyh internet-magazyniv za 2019 rik [Atten­danceratingofUkrainianonlinestoresin2019]. Retrieved fromhttps://elnews.com.ua/uk/rejtyng-vidviduvanosti-ukrayinskyh-internet-magazyniv-za-2019-rik (accessed 27 September 2020) [in Ukrainian].
 23. Pro shvalennja Koncepcii’ rozvytku cyfrovoi’ ekonomiky ta suspil’stva Ukra­i’ny na 2018-2020 roky ta zatverdzhennja planu zahodiv shhodo i’i’ realizacii’: rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 17.01.2018 № 67-r. [On approval the Concept of development of the digital economy and society in Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation:order by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 17, 2018 № 67-r]. Retrieved fromhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (accessed 27 September 2020) [in Ukrainian].
 24. 95% kompanyj ne gotovуk cyfrovoj transformacyy [95% of companies are not ready for digital transformation]. Riverbed Technology. Website "Retail&Loyalty". Retrieved from https://retail-loyalty.org/news/95-kompaniy-ne-gotovy-k-tsifrovoy-transformatsii-riverbed-technology (accessed 27 September 2020) [in Russian].
 25. Gudz’, O. Je., & Makovij, V. V. (2018). Rozroblennja strategii’ Digital-trans­formacii’ pidpryjemstv [Development of Digital Enterprise Transformation Strategy]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure, 25,248-254 [in Ukrainian].