УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№6(134)2020

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №6(134)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 26.11.2020);
  • підписано до друку 14.12.2020. 


  ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(134)


З М І С Т

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА
 
НОВІКОВА Н.,
ДЬЯЧЕНКО О.,
ГОЛОВНЯ Ю.

 
Глобальні тренди цифровізації: потенціал України


 
4


 
ПУРДЕНКО О.
 
Інноваційна екосистема в умовах пандемії COVID-19
 
16
 
КОНДРАТЮК О.,
СТОЯНЕНКО І.

 
Диджиталізація бізнесу в умовах глобальних викликів

 
26

 
БУСАРЄВА Т.
 
Універсальна модель управління знаннями у корпорації
 
36
 
ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
БАРАБАШ Н.,
РІПА Т.

 
Оподаткування підприємств торгівлі

 
47

 
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
ЧУГУНОВ І.,
МАКОГОН В.

 
Бюджетна політика в умовах пандемії COVID-19

 
57

 
ЖИБЕР Т.
 
Генезис бюджетування на макрорівні
 
66
 
ДЕЙСАН І.
 
Спеціалізовані банки розвитку: економічна доцільність для України
 
77