Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ХОЛІСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ У ФЕШН-ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Ільченко Н., Войнілович В. Холістичний маркетинг у фешн-індустрії України. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 5. С. 68-76.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(133)06

УДК 339.138
JEL Classification М30


ІЛЬЧЕНКО Наталія,
д.е.н., доцент, завідувач кафедри торговельного підприємництва та логістики,
Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-4052-571X

 
ВОЙНІЛОВИЧ Віта
аспірант кафедри маркетингу,
Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-6365-3744

ХОЛІСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ У ФЕШН-ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Розвиток теорії та практики маркетингу в умовах еко­номічної глобалізації потребує перегляду традиційних поглядів на перспективні орієнтири теорії маркетингу, зокрема, концепції цілісного маркетингу. Пандемія коронавірусу внесла корективи в розвиток індустрії моди. Зараз модна індустрія переживає найбільшу кризу в своїй історії. Закриття фізичної роздрібної торгівлі, зменшення довіри споживачів та інвесторів безповоротно змінить бізнес-карту моди, прискоривши занепад невеликих компаній та підтримавши великі імперії.
Мета статті – розробка пропозицій щодо розвитку торгових мереж індустрії моди в Україні в умовах пандемії та після карантину. Як частина прикладного напряму – аналіз інструментів та методів холістичного маркетингу, які викорис­товуються роз­дрібною мережею індустрії моди в Україні в контексті оголошеної пандемії.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано методи порів­няння, аналітичний, економіко-статистичний.
Результати дослідження. Визначено теоретичні підходи до концепції холіс­тичного маркетингу та її основні складові. Доведено, що однією з галузей, яка пост­раждала в умовах визнання пандемії у всьому світі, є індустрія моди. Проведено емпіричне дослідження впровадження холістичного маркетингу національними і між­народними роздрібними мережами індустрії моди в Україні. Встановлено, що менеджери роздрібних мереж в індустрії моди не обізнані з концепцією цілісного маркетингу. Однак за результатами досліджень роздрібних мереж цієї галузі визначено, що торговельні мережі використовують такі основні компоненти цілісного маркетингу, як концепції: маркетингу взаємовідносин, внутрішнього та інтегрованого маркетингу. Доведено, що для українських споживачів найбільш важливою характеристикою соціальної відпо­відальності в торговій компанії є якість товарів та рівень обслуговування, які створюють ділову репутацію. Висвітлено результати дослідження впливу карантину на розвиток роздрібних мереж в українській індустрії моди.
Висновки. Вперше сформульовано, що в Україні концепція холістичного мар­кетингу реалізується по-різному національними та міжнародними мережами фешн-індустрії. Впровадження концепції холістичного маркетингу більш притаманне для міжнародних торговельних мереж, які мають значні переваги у цій справі. Всі ком­поненти холістичного маркетингу спрямовані на збільшення товарообороту, коли усі функціональні відділи працюють разом для оптимізації бізнес-процесів компанії. Визначено, що український модний бізнес та дизайнери активно впроваджують елементи соціально-етичного маркетингу у свою діяльність.
Викладені концептуальні положення потребують подальшого наукового дос­лід­ження в напрямі оцінювання особливостей впровадження інструментів холіс­тичного маркетингу роздрібними торговельними підприємствами фешн-індустрії.
Ключові слова: холістичний маркетинг, маркетинг взаємовідносин, інтегро­ваний маркеринг, внутрішній маркетинг, соціально-етичний маркетинг, фешн-інду­стрія, роздрібна мережа, корпоративна соціальна відповідальність.

REFERENCES

 1. Kotler, P., Keller, K., Koshy, A. & Jha, M. (2013). Marketing Management. South Asian Perspective. 13th Ed. Pearson [in Ukrainian].
 2. Laburtseva, O. I. (2011). Realization of current conceptual marketing in trading in the minds of informatization of national economy. Economic Journal of the XXI st., 11-12, 40-41 [in Ukrainian].
 3. Robul, Y. V. (2011). Holistic concept of marketing effectiveness. Marketing and innovation management, 4, 124-130 [in Ukrainian].
 4. Eunjoo, Cho, & Ann Marie, Fiore (2015). Conceptualization of a holistic brand image measure for fashion-related brands. Journal of Consumer Marketing, 32(4), 255-265. Doi: 10.1108/JCM-07-2014-1063 [in English].
 5. Rathnayaka, J., & Account, M. (2018). Role of Digital Marketing in Retail Fashion Industry: A Synthesis of the Theory and the Practice. Journal of Accounting & Marketing, 7, 279. Doi: 10.4172/2168-9601.1000279 [in English].
 6. Giovannini, S., Xu, Y., & Thomas, J. (2015). Luxury fashion consumption and Generation Y consumers: Self, brand consciousness, and consumption motiva­tions. Journal of fashion marketing and management, 19(1), 22-40. Doi: 10.1108/JFMM-08-2013-0096 [in English].
 7. Cristina, Mele, Jacqueline, Pels, & Kaj, Storbacka (2014). A holistic market conceptualization. Journal of the Academy of Marketing Science. 43(1).100-114. Doi: 10.1007/s11747-014-0383-8 [in English].
 8. Richard, Hofmaier (2015). The holistic marketing, sales and customer manage­ment approach (B2B). Marketing, Sales and Customer Management (MSC). Doi: 10.1515/9783110410266-003 [in English].
 9. Aliekperova, N., Gubar, M., & Sakhnatska, N. (2020). Research on the using of the holistic marketing concept in the activity of Ukrainian pharmaceutical com­pany. Management of pharmacy, 1. Doi: 10.32352/0367-3057.1.20.03 [in Ukrainian].
 10. Dalibor, Dončić & Nenad, Perić & Radivoj, Prodanović (2015). Holistic Marketing in the Function of Competitiveness of the Apple Producers in Bosnia and Herzegovina. Economics of Agriculture, Institute of Agricultural Economics. Vol. 62(2), 1-15, June. Doi: 10.22004/ag.econ.206919 [in English].
 11. Everything is fine, we are falling, how Ukrainian retail works during the quarantine period – research Colliers. Retrieved from https://rau.ua/ru/news/ rytejl-v-peryod-karantyna [in Russian].
 12. Choi, H., Ko, E., Kim, E. Y., & Mattila, P. (2015). The role of fashion brand authen­ticity in product management: A holistic marketing approach. Journal of Product Innovation Management, 32(2), 233-242.Doi: 10.1111/jpim.12175 [in English].
 13. ISO 26000 SOCIAL RESPONSIBILITY. Retrieved from https://www.iso.org/ iso-26000-social-responsibility.html [in English].
 14. Novoseletskaya, L. Face masks instead of dresses. What and for whom Ukrai­nian designers sew in quarantine. focus.ua. Retrieved from https://focus.ua/ lifestyle/452761-moda_vo_vremia_chumy_ukrainskie_dizainery_shiut_zashchitnuiu_ odezhdu_dlia_medikov_vmesto_platev [in English].
 15. Let’s support our doctors: Ukrainian designers sew overalls for doctors. Retrieved from https://www.segodnya.ua/lifestyle/style/let-s-support-our-doctors- ukrainskie-dizaynery-shyut-specodezhdu-dlya-vrachey-1422766.html [in Ukrainian].