Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Макоєдова В. Інформаційні технології у системах підтримки  прийняття рішень. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 5. С.18-26.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(133)02

УДК 004.04
JEL Classification: C45, M15, O32


МАКОЄДОВА Валентина,
аспірант кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-7518-894X

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Постановка проблеми. У сучасних умовах спостерігається посилення вимог до функціональності систем підтримки прийняття рішень. Враховуючи різноманітність ІТ, важливо визначити ті технології, які найближчим часом найбільше впливатимуть на подальший розвиток систем підтримки прийняття рішень (СППР).
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що застосування інформа­ційних технологій у прийнятті рішень, стан та розвиток СППР активно вивчаються українськими та закордонними дослідниками.
Метою статті є виявлення ключових тенденцій розвитку інформаційних тех­нологій у системах підтримки прийняття рішень.
Матеріали та методи. Інформаційною базою для написання статті стали праці вітчизняних та зарубіжних учених щодо функціонування СППР, впливу інфор­маційних технологій на їх розвиток. Дослідження проводилось з використанням методів теоретичного узагальнення, порівняння, аналізу та синтезу.
Результати дослідження. Представлено класифікацію систем підтримки прий­няття рішень за способом взаємодії з користувачем, методом підтримки, рівнем даних, що обробляються системою. Визначено типи архітектури СППР. Розглянуто технології, подальший розвиток яких має вирішальне значення для СППР.
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень – результат поєд­нання СППР та штучного інтелекту. Незважаючи на прихований характер функціонування, зростає використання нейронних мереж у процесі прийняття рішень. Швидке вдоско­на­лення та розповсюдження хмарних технологій – одна з ключових тенденцій, яка суттєво вплине на глобальний розвиток багатьох сфер життя. Для обробки струк­турованих та неструктурованих великих обсягів динамічних даних подальший роз­виток СППР без­посередньо пов'язаний з технологіями Big Data та Big Data Analytics. Найчастіше SN-архітектура використовується як основний принцип обробки великих даних.
Висновки. Системам підтримки прийняття рішень притаманні специфічні особливості. Інформаційні технології мають вагомий вплив на розвиток СППР. Пріоритетними тенденціями розвитку інформаційних технологій у СППР є вико­ристання штучного інтелекту, нейронних мереж, хмарних технологій, Big Data.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, інформаційні техно­ло­гії, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, штучний інтелект, ней­ронні мережі, хмарні технології, Big Data, Big Data Analytics.

REFERENCES

 1. Sayensus, M. A., & Karnaukhova, G. S. (2017). Pryynyattya upravlins’kykh rishen’: vykorystannya informatsiynykh tekhnolohiy [Management decision making: using information technology]. Scientific Bulletin of Kherson State University, 23, 173-177. Series "Economic Sciences" [in Ukrainian].
 2. Veres, O. M. (2015). Aspekty proyavu nevyznachenosti v protsesakh rozrob­lennya system pidtrymky pryynyattya rishen’ [Aspects of uncertainty in the development of decision support systems]. Bulletin of Lviv Polytechnic Natio­nal University, "Information Systems and Networks", 829, 58-75 [in Ukrainian].
 3. Demydenko, M. A. (2016). Systemy pidtrymky pryynyattya rishen’ [Decision support systems]. Dnipro: Dnipro University of Technology [in Ukrainian].
 4. Churubrova, S. M. (2015). Suchasni tekhnolohichni aspekty system pidtrymky pryynyattya rishen’ [Modern technological aspects of decision support systems]. Problems in programming, 3, 86-92 [in Ukrainian].
 5. Ivanchenko, H. F., & Stetska, O. P. (2016). Modern perspectives of cloud DSS in the banking sector. Market infrastructure, 2, 361-364 [in Ukrainian].
 6. Veres, O. M. (2016). Vybir khmarnoyi tekhnolohiyi v proekti SPPR z keru­vannya velykymy danymy [The choice of cloud technology in the DSS project for big data management]. Bulletin of Lviv Polytechnic National University, "Information Systems and Networks", 854, 11-20 [in Ukrainian].
 7. Subbotin, S. O. (2008). Podannya ta obrobka znan’ u systemakh shtuchnoho intelektu ta pidtrymky pryynyattya rishen’ [Presentation and processing of knowledge in artificial intelligence systems and decision support]. Zaporizhia: Zaporizhzhia Polytechnic National University [in Ukrainian].
 8. Bessmertnaya, D. V. (2017). Informatsiyno-analitychni systemy i tekhnolohiyi pryynyattya rishen’ v ekonomitsi [Information-analytical systems and decision-making technologies in economics]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta sys­temy v upravlinni: zb. materialiv I Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vche­nykh, aspirantiv i studentiv [Modern information technologies and systems in management: coll. materials and All-Ukrainian. scientific-practical conf. young scientists, graduate students and students]. Kyiv: KNEU, 20-23 [in Ukrainian].
 9. Vitlins’kyy, V. V. (2012). Shtuchnyy intelekt u systemi pryynyattya uprav­lins’kykh rishen’ [Artificial intelligence in the system of managerial decision making]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 1, 97-118 [in Ukrainian].
 10. Vasylykiv, I. (2011). Tendentsiyi stanovlennya ta rozvytku informatsiynykh system i tekhnolohiy [Trends in evolutionand development of information systems and technology]. Youth & market, 1, 141-144 [in Ukrainian].
 11. Rajan Vohra & Nripendra Narayan Das (2011). Intelligent decision support sys­tems for admission management in higher education institutes. International Journal of Artificial Intelligence & Applications (IJAIA). Vol. 2, 4, 63-70 [in English].
 12. Kabanda, G. (2019). Trends in information technology management. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/334672466_Trends_in_Information_Technology_Management [in English].
 13. Holoven’, O. V. (2012). Otsinka vplyvu faktoriv zovnishn’oho seredovyshcha na operatsiynu diyal’nist’ pidpryyemstva na pidgrunti neyronnykh merezh [Assessment of the impact of environmental factors on the operating activities of the enterprise on the basis of neural networks]. Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 1, 119-141 [in Ukrainian].
 14. Trends in Information Technology for 2019. Retrieved from https://www.vistacollege.edu/blog/careers/it/trends-in-information-technology-for-2019 [in English].