УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№5(133)2020

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №5(133)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 24.09.2020);
  • підписано до друку 19.10.2020. 


  ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(133)


З М І С Т

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
 
ГЕЙДОР А.,
КАШПРУК А.

 
Система управління знаннями ІТ-підприємства
при дистанційному режимі роботи

 
5
МАКОЄДОВА В.
 
Інформаційні технології у системах підтримки  прийняття рішень
 
18
ЕКОНОМІКА В УМОВАХ КАРАНТИНУ
 
МАЗАРАКІ А.,
ТКАЧЕНКО Т.,
ГЛАДКИЙ О.

 
Світовий туризм у період пандемії COVID-19


 
27
КАРАВАЄВ Т.,
КАЛУГА Н.

 
Митна справа в умовах COVID-19

 
42
БОВШ Л.,
КУЛИК М.

 
Комплаєнс бізнес-процесів готелю в умовах пандемії

 
58
ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
ІЛЬЧЕНКО Н.,
ВОЙНІЛОВИЧ В.

 
Холістичний маркетинг у фешн-індустрії України

 
68
ГАНЕЧКО І.,
ТРУБЕЙ О.

 
Бізнес-моделі ритейлу: адаптація до нових викликів

 
77
ГЕРБИЧ Л.,
НЕТРЕБЧУК Л.

 
Кредитоспроможність сільськогосподарських підприємств

 
88
БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
ШУЛЬГА Н.,
ЖЕНЖЕРУХА П.
Транспарентність ризику репутації банків 102