УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Притуляк Н. Факторний аналіз ліквідності активів підприємства. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 4. С. 92-105.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(132)07

УДК 303.722.2:658.153
 
ПРИТУЛЯК Наталія, 
к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Київ, Україна, проспект Перемоги, 54/1
 
E-mail: fin_an@ukr.net
ORCID: 0000-0002-1557-0191

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто питання вдосконалення методики аналізу ліквідності шляхом введення до арсеналу її типових інструментів незастосовуваного раніше фактор­ного аналізу, який дає змогу забезпечити більш детальний розгляд причин зміни показників ліквідності. Математичне вираження функціональних залежностей, при­таманних природі ліквідності, побудовано на основі результатів дослідження її тео­ретичних аспектів за допомогою застосування детермінованого моделювання фактор­них систем.
Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, оборотність поточних активів, факторний метод аналізу, детерміноване моделювання, коефіцієнтний метод фінансового аналізу.

REFERENCES

 1. Sokolova, E., & Chernjavs'ka, G. (2016). Problemy upravlinnja likvidnistju ta platospromozhnistju pidpryjemstva [Problems of liquidity and solvency management of the enterprise]. Zbirnyk naukovyh prac' DETUT – Collection of scientific works SETUT. Is. 35. 330-338.Serija "Ekonomika i upravlinnja" [in Ukrainian].
 2. Cygankov, K. Ju., Fadejkina, N. V., & Kurganova, M. V. (2017). Likvidnost' i platezhesposobnost' skvoz' prizmu nauchnoj metodologii [Liquidity and solvency through the prism of scientific methodology]. Sibirskaja finansovaja shkola – Siberian Financial School, 6, 115-128 [in Russian].
 3. Krejdych, I. M., Nakonechna, O. S., & Harchenko, O. S. (2015). Umovy zabezpechennja platospromozhnosti pidpryjemstv v konteksti i'h finansovoi' bezpeky [Conditions for solvency ensuring of enterprises in the context of their financial security]. Ekonomichnyj visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu Ukrai'ny "Kyi'vs'kyj politehnichnyj instytut" – Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 12, 190-198 [in Ukrainian].
 4. Teren, G. M. (2016). Systema pokaznykiv analizu likvidnosti pidpryjemstva [The system of liquidity analysis indicators of the enterprise]. Investycii': praktyka ta dosvid – Investments: Practice and Experience, 8, 36-41 [in Ukrainian].
 5. Kovalenko, D. I., & Gumynjuk, P. P. (2018). Diagnostyka likvidnosti ta platospromozhnosti u systemi antykryzovogo upravlinnja [Diagnosis of liquidity and solvency in the crisis management system]. Mezhdunarodnыj nauchnыj zhurnal "Ynternauka" – International Scientific Journal "Internauka", 15 (37), 30-35 [in Ukrainian].
 6. Starostenko, G. G. (2017). Upravlinnja likvidnistju malogo pidpryjemstva: teoretychnyj aspekt [Liquidity management of a small enterprise: a theoretical aspect]. Prychornomors'ki ekonomichni studii' – Black Sea Economic Studies. Is. 16. 98-104 [in Ukrainian].
 7. Shherban', O. D. (2016). Strategichni orijentyry upravlinnja likvidnistju ta dilovoju aktyvnistju pidpryjemstva [Strategic benchmarks of liquidity management and business activity of the enterprise]. Ekonomichnyj analiz – Economic Analysis: zb. nauk. prac', 2. 206-212 [in Ukrainian].
 8. Slovar' finansovyh terminov [Dictionary of financial terms]. Retrieved from https://slovar.cc/ekon/fin/2347772.html [in Russian].
 9. Oleksandrenko, I. V. (2014). Diagnostyka likvidnosti ta platospromozhnosti pidpryjemstva [Diagnosis of liquidity and solvency of the enterprise]. Aktual'ni problemy ekonomiky – Actual Problems of Economics, 6 (156), 419-426 [in Ukrainian].
 10. Cal-Calko, Ju. S. (2008). Finansovyj analiz [Financial analysis]. Kyiv: Centr uchbovoi' literatury [in Ukrainian].
 11. Lahtionova, L. A. (2001). Finansovyj analiz sub’jektiv gospodarjuvannja [Financial analysis of business entities]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
 12. Blank, I. A. (1999). Osnovy finansovogo menedzhmenta [Fundamentals of financial management]. Kyiv: Jel'ga [in Ukrainian].
 13. Doroshenko, A. P. (2013). Ocinka likvidnosti ta platospromozhnosti v konteksti diagnostyky zagal'nogo finansovogo stanu pidpryjemstva [Assessment of liquidity and solvency in the context of diagnosing the overall financial condition of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 2, 229-237 [in Ukrainian].
 14. Mulyk, Ja. I. (2017). Likvidnist' pidpryjemstv jak element upravlinnja finansovoju bezpekoju: metodychne ta informacijne zabezpechennja [Enterprises liquidity as an element of financial security management: methodological and information support]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannja nauky ta praktyky – Economy. Finances. Management:Current Issues of Science and Practice, 4, 42-51 [in Ukrainian].
 15. Shherbatyh, D. V. (2012). Analiz pokaznykiv likvidnosti na pidpryjemstvah mashynobuduvannja v Cherkas'kij oblasti [Analysis of liquidity indicators at machine-building enterprises in Cherkasy region]. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 3. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1039 [in Ukrainian].
 16. Kamyns'kyj, P. D. (2017). Analiz likvidnosti balansu na prykladi PAT "PVP "Kryvbasvybuhprom" [Analysis of balance sheet liquidity on the example of PJSC PVP "Kryvbasvybukhprom"]. Torgivlja i rynok Ukrai'ny – Trade and Market of Ukraine, 1(41). 81-87 [in Ukrainian].
 17. Stasjuk, L. (2014). Analiz pokaznykiv likvidnosti i platospromozhnosti na prykladi PAT "HZKPU "Prygma-Pres" [Analysis of liquidity and solvency indicators on the example of PJSC KFPEP "Prygma-Press"]. Galyc'kyj ekonomichnyj visnyk – Galician Economic Bulletin, 1, 154-161 [in Ukrainian].
 18. Kovalev, V. V. (2001). Finansovyj analiz: metody i procedury [Financial analysis: methods and procedures]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].
 19. Lisicyna, E. V. (2005). Upravlenie aktivami kompanii [Company assets management]. Finansovyj menedzhment – Financial Management, 5, 112-127 [in Russian].
 20. Kovalev, V. V. (1998). Finansovyj analiz: Upravlenie kapitalom. Vybor investicij. Analiz otchetnosti [Financial Analysis: Capital Management. Investment choice. Accounting analysis]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].