УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№4(132)2020

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №4(132)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 28.08.2020);
  • підписано до друку 01.09.2020. 


  ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(132)


З М І С Т

МАКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
 
ГЕРАСИМЕНКО А.
 
Геоекономічні трансформації у ХХІ ст.:  діалектика динаміки та сталості
 
5
ДУГІНЕЦЬ Г.,
ЧЕРНИШЕВ О.

 
Інституційна підтримка українського експорту

 
20
ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ

МАЗАРАКІ А.,
БОЙКО М.,
БОСОВСЬКА М.

 
Трансформація туризму в Суспільстві 5.0


 
33
ТКАЧЕНКО Т.,
ДУПЛЯК Т.,
ЗАБАЛДІНА Ю.

 
Івент-індустрія та туризм у світовій економіці


 
55
МЕЛЬНИЧЕНКО С.
 
Туристичний збір: вплив на економіку регіону
 
64
ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
ФЕДУЛОВА І.,
ДЖУЛАЙ М.

 
Економічні наслідки пандемії COVID-19 для підприємств України

 
74
ПРИТУЛЯК Н.
 
Факторний аналіз ліквідності активів підприємства
 
92
ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
 
ЧУГУНОВ І.,
НАСІБОВА О.

 
Еволюція фінансового забезпечення соціального захисту населення

 
106
ПАСІЧНИЙ М.
 
Детермінанти екологічного оподаткування
 
120
РОМАНОВCЬКА Ю.
 
Фінансова забезпеченість Пенсійного фонду України
 
135