Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ АУДИТУ В УМОВАХ COVID-19

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Нежива М., Міняйло В. Диджиталізація аудиту в умовах COVID-19. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 3. С.123-134.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(131)09

УДК 657.631.6
 
НЕЖИВА Марія,
к. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-3008-5338

МІНЯЙЛО Вікторія,
к. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київський національний торговельно-економічний університет

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0001-5867-7135

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ АУДИТУ В УМОВАХ COVID-19

Постановка проблеми. Світова пандемія 2019-2020 рр. змінює не тільки життя громадян, а й підходи до управління бізнесом. Не оминула світова пандемія і діяль­ність аудиторських компаній.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні та дискусійні питання потребують вирішення, щоб сформулювати комплексний підхід до диджиталізації аудиту в ході економічної трансформації та обмеженої ділової практики, спричи­неної глобальною пандемією 2019-2020 рр.
Мета статті – визначення ролі диджиталізації у фінансовій сфері, зокрема аудиту, вивчення результатів впровадження технологій у зарубіжних країнах та визначення перспективних напрямів розвитку для України в умовах COVID-19.
Матеріали та методи. Матеріалами дослідження слугували показники поши­рення пандемії COVID-19 в світі, публічні видання науковців, офіційні звіти міжна­род­них організацій, нормативно-правові акти тощо.
Результати дослідження. У зв’язку з поширенням процесу диджиталізації ви­никає потреба у вдосконаленні методики та інструментарію здійснення аудиту. Перехід багатьох фірм на режим роботи онлайн та процеси цифрової транс­фор­мації стимулюють зміни в корпоративному світі. Для здійснення запобіжних функ­цій аудиту захист даних дає змогу уникнути зловживань особами, які мають доступ до баз даних, що є особливо характерними при веденні бізнесу через інтернет. Блок­чейн-технології забезпечують найвищий рівень захищеності від зовнішнього впливу.
Висновки. Інформаційні технології дають змогу швидко та якісно провести аудит, який буде спиратися на точні дані підприємства. Працівники підприємств і ауди­тори мають дотримуватися умов конфіденційності даних. Програмне забезпечення аудиту має бути надійно захищеним, що є однією з умов гарантування якісно про­веденої роботи.
Ключові слова: екотривожність, коронавірус, COVID-19, диджиталізація, аудит.

REFERENCES

 1. COVID-19. Coronavirus pandemic. www.worldometers.info. Retrieved from https://www.worldometers.info/coronavirus [in English].
 2. Businesses are preparing to reduce sales and cash flow due to the COVID-19 pandemic. Retrieved from https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/ press-release/2020/acc-and-deloitte-covid19-research.html[in English].
 3. Benko, M., Sopko, V. (2015). Information technologies as a factor of internal and external audit integration. Economic Forum, 1, 254-262 [in English].
 4. Bilukha, M. (2005). Main directions of development of accounting and control over electronic technology in the XXI century. Bulletin of KNUTE, 3, 13-17 [in English].
 5. Bouwman, H., Nikou, S., Molina-Castillo F. (2018). The impact of digitaliza­tion on business models. Digital Policy. Regulation and Governance, 2, 105-124 [in English].
 6. Venheruk, N. (2013). Audit risk in a computer environment. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Avg. Economics, agrarian management, business, 181, 31-36 [in English].
 7. Ivakhnenkov, S. (2009). Audit software for data analysis: the first Ukrainian experience. Accounting and Audit, 10, 38-45 [in English].
 8. Ivakhnenkov, S. (2010). Control of financial information: modern techno­logies. Finance of Ukraine, 1, 87-97 [in English].
 9. Nazarova, K. (2015). Audit: evolution, potential, efficiency. Retrieved fromhttp://zt.knteu.kiev.ua [in English].
 10. Larikova, L. (2009). Procedures for creating a comprehensive audit automation system. Auditor of Ukraine, 13-14, 54-59 [in English] [in English].
 11. Lisova, R. (2019). The impact of digitization on business models: stages and tools of digital transformation. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, 24, 114-118 [in English].
 12. Mats, T., Levchenko, Z. (2014). Organization of audit in the environment of mana­gement information systems. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 3, 135-138 [in English].
 13. Mnykh, Ye., Barabash, N. (2010). Financial Analysis [in English].
 14. Muravskyi, V. (2015). Risks of automation of accounting. Problems and pros­pects of economics and management, 1, 185-190 [in English].
 15. Podik, I., Biletska, G., Kovtunovych, N. (2018). Normative and legal support of electronic audit in Ukraine: current status and prospects. Economy and State, 10, 37-41 [in English].
 16. Rachinger, M., Rauter, R., Müller, C., Vorraber, W., Schirgi, E. (2018). Digita­li­zation and its influence on business model innovation. Journal of Manu­fac­turing Technology Management, 7, 95-124 [in English].
 17. Sokolenko, L. (2019). Digitization of accounting at utilities. Black Sea. Eco­nomic Studies, 47, 158-161 [in English].
 18. Stasyshen, M., Lysenko, A. (2014). Methodology and organization of account­ting, analysis and audit of the use of production inventories. Collection of scientific works of the State Economic and Technological University of Trans­port. Ser.: Economics and Management, 28, 250-254 [in English].
 19. Shaforostov, A. (2013). Welsome to AD. Audit documentation on ISA: what, when, why and how. Independent auditor, 1, 38-40 [in English].
 20. Shuklov, L. (2013). Automation of accounting under IFRS: how to choose the information system and audit the effectiveness of its implementation. Inter­national accounting, 30, 35-43 [in English].
 21. Covid-19 having significant impact on the world’s auditors. www.accaglobal.com. Retrieved from https://www.accaglobal.com/gb/en/news/2020/april/ACCA-Covid-19-Research-Audit.html [in English].
 22. CaseWare Ukraine. caseware.com.ua. Retrieved from http://caseware.com.ua [in English].
 23. Audit of modern times – modern audit in Ukraine and in the world. www.audit-optim.com.ua. Retrieved from https://www.audit-optim.com.ua [in English].
 24. Sidhu, H. (2019). EY. Auditization of the audit reflects the deeper trans­for­mations taking place in the business. Retrieved from https://www.ey.com/ en_US/digital-audit/audit-digitization-transformative-age.
 25. Audit Trends – 2020: IAASB, Tax Reform, Digitization. Retrieved from http://www.visnuk.com.ua/.