Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Ситник Г., Олесенко І. Підприємства торгівлі: модель оптимізації структури поточних зобов’язань. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 3. С. 79-91.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(131)05

УДК 658.15:339.17
 
СИТНИК Ганна,
д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-4189-180X

ОЛЕСЕНКО Інна,
аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-6562-9668

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Досліджено тенденції зміни поточних зобов’язань підприємств торгівлі України у 2012–2018 рр. та визначено їх безпосередній вплив на рівень платоспро­можності підприємств. Обґрунтовано методологічні принципи та методичний під­хід до оптимізації структури поточних зобов’язань підприємства торгівлі з метою забезпечення його платоспроможності.
Ключові слова: торгівля; антикризове фінансове управління; платоспро­можність підприємства торгівлі; фінансування оборотних активів; поточні зобов’я­зання; оптимізація поточних зобов’язань.

REFERENCES

 

 1. Oficijnyj sajt Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua.Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua[in Ukrainian].
 2. Hjendrgigsen, Je. S., & Van Bred, M. F. (2000). Teorija buhgalterskogo uchjota [Accoun­ting theory]; Ja. V. Sokolov (Ed.). [Trans]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].
 3. Van Horn, Dzh. S., & Vahovich, Dzh. (ml). (2008). Osnovy finansovogo menedzh­menta [Fundamentals of Financial Management]. [Trans]. Moscow: Vil’jams [in Russian].
 4. Brighem, Ju., & Gapenski, L. (1997). Finansovyj menedzhment [Financial Manage­ment]. Polnyj kurs. [Trans]. V. V. Kovaljov (Ed.). SPb.: Jekon. shk. [in Russian].
 5. Nidlz, B., Anderson, H., & Koldujell, D. (2004). Principy buhgalterskogo ucheta [Prin­ciples of Accounting]. Ja. Sokolov [Trans]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].
 6. Sproese, R. A. (1962). Tentative Statement of Broad Accounting Principles for Busi­ness Enterprises. by Robert Sprouse, Maurice Moonitz. Accounting Research Study No. 3. New York: AICPA [in English].
 7. Ross, S. (1977). The determinants of financial structure: the incentive signaling app­roach. Bell Journal of Economics. (Vol. 8). 23-40 [in English].
 8. Myers, S., & Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of financial economics.(Vol. 13).187-221 [in English].
 9. Myers, S. (1993). Still searching for optimal capital structure. Journal of Applied Cor­porate Finance.(Vol. 6).4-14 [in English].
 10. Blank, I. A. (2000). Upravlenie ispol’zovaniem kapitala [Management of Capital Use]. Kyiv: Nika-Centr: Jel’ga [inRussian].
 11. Blank, I. A. (2006). Finansovyj menedzhment [Financial Management]. Kyiv: Nika-Centr: Jel’ga [inRussian].
 12. Mnyh Je. V., Barabash N. S. (2014). Finansovyj analiz [Financial Analysis]. Kyiv: Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].
 13. Shherban’, O. D., Nasibova, O. V., & Suhorukov R. V. (2017). Metody reguljuvannja ta optymizacii’ struktury kapitalu pidpryjemstva [Methods of Regulation and Optimi­zation of the Capital Structure of the Enterprise]. Ekonomika ta derzhava – Economy and State, 12, 82-88 [in Ukrainian].
 14. Slav’juk, R. A. (2016). Kapital pidpryjemstv i bankiv: teoretychni osnovy formuvannja ta upravlinnja [Capital of Enterprises and Banks: Theoretical Foundations of Forma­tion and Management]. Kyiv: DVNZ "Universytet bankivs’koi’ spravy" [in Ukrainian].