Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА СУБНАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Замкова Н., Гнидюк І. Фінансова політика субнаціонального рівня. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 3. С. 66-78.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ(PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(131)04

УДК 336.02 : 332.1
 
ЗАМКОВА Наталія,
д. філос. н., професор, директор
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21050, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0001-9557-2607

ГНИДЮК Інна,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Соборна,87, м. Вінниця, 21050, Україна

E-mail: Hnydiuk@vtei.com.ua
ORCID:0000-0002-6724-7740

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА СУБНАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

Обґрунтовано питання осучаснення адміністративно-територіального уст­рою України та його впливу на фінансову політику субнаціонального рівня. Розгля­нуто основні складові фінансової політики, досліджено сучасний стан формування та розвитку фінансової політики субнаціонального рівня на прикладі Вінниць­кої області. Запропоновано напрямки розвитку фінансової політики субнаціонального рівня в умовах адміністративно-територіальної реформи.
Ключові слова: фінансова політика, субнаціональний рівень, податкова по­літика, бюджетна політика, інвестиційна політика.

REFERENCES

 1. Malyshko, V. V., & Puchko, A. O. (2017). Finansova polityka Ukrai’ny na suchas­nomu etapi [Financial Policy of Ukraine at the Present Stage]. Traektoryja nauky Path ofScience, 1.(Vol. 3), 41-48. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/ trna_2017_3_1_6[in Ukrainian].
 2. Pasichnyj, M. D. (2019). Finansova polityka derzhavy [Financial Policy of the State]. Кyiv: KyivNationalUniversityofTrade andEconomics[inUkrainian].
 3. Chugunov, I., & Pasichnyj, M. (2016). Finansova polityka Ukrai’ny v umovah globa­lizacii’ ekonomiky [Financial Policy of Ukraine in the Conditions of Economic Glo­balization]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu HeraldofKyivNationalUniversityofTrade andEconomics, 5, 5-18 [inUkrainian].
 4. Kurylo, O. V. (2018). Finansova polityka Ukrai’ny v umovah jevrointegracijnyh pro­cesiv [Financial Policy of Ukraine in the Conditions of European Integration Pro­cesses]. Naukovyj visnyk Mukachivs’kogo derzhavnogo universytetu. Ekonomika i suspil’stvo –ScientificBulletinofMukachevoStateUniversity. Economy and Society(Vol. 19). 1085-1088 [inUkrainian].
 5. Mazaraki, A., & Volosovych, C. (2016). Dominanty instytucijnoi’ modernizacii’ finan­sovoi’ systemy Ukrai’ny [Dominants of Institutional Modernization of the Financial System of Ukraine]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo univer­sy­tetu – HeraldofKyivNationalUniversityofTrade andEconomics, 1, 5-23 [inUkrainian].
 6. Zadvornyh, S. S. (2015). Udoskonalennja finansovoi’ polityky Ukrai’ny shhodo detini­zacii’ finansovyh potokiv shljahom stvorennja Gromads’kogo bjuro [Improving of Ukraine’s Financial Policy to Unshadowing of Financial Flows by Establishing the Public Bureau]. Global’ni ta nacional’ni problemy ekonomiky – GlobalandNationalProblems of Economy. Is. 4. 716–721. Retrieved fromhttp://global-national.in.ua/archive/3-2015/148.pdf[in Ukrainian].
 7. Voznjak, G. V. (2017). Bjudzhetna polityka rozvytku regioniv Ukrai’ny v umovah finansovoi’ decentralizacii’: konceptual’ni pidhody do formuvannja [Budget Policy of Regions Development of Ukraine in the Conditions of Financial Decentralization: Conceptual Approaches to Formation]. Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo universytetu –ScientificBulletinofUzhhorodUniversity. Is. 1(49). (Vol.1). 237-243 [inUkrainian].
 8. Dolozina, I. L. (2018). Mehanizmy protydii’ podatkovo-bjudzhetnymy dysbalansamy v rozvytku subnacional’noi’ lanky publichnyh finansiv Ukrai’ny [Mechanisms for coun­teracting tax and budget imbalances in the development of the subnational link of public finances of Ukraine]. Prychornomors’ki ekonomichni studii’ –Black Sea Economic Studies,36. P. 2. 169-172 [inUkrainian].
 9. Pavelko, A. V., & Chugunov, I. Ja. (2015). Bjudzhetna polityka ekonomichnogo roz­vytku [Budget policy of economic development]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu – HeraldofKyivNationalUniversityofTradeandEconomics,2, 64-73 [inUkrainian].
 10. Chugunov, I. Ja., & Makogon, V. D. (2018). Bjudzhetna strategija v umovah ekono­michnyh peretvoren’ [Budget strategy in the conditions of economic transformations]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu – HeraldofKyivNationalUniversityofTrade andEconomics, 5, 5-18 [inUkrainian].
 11. Nikitishyn, A. O. (2019). Podatkova polityka v umovah ekonomichnyh peretvoren’ [Tax policy in the context of economic transformation]. Kyiv: Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t [inUkrainian].
 12. Mishhenko, V. I., & L’on, I. M. (2017). Rol’ monetarnogo reguljuvannja u stymulju­vanni ekonomichnogo rozvytku [The role of monetary regulation in stimulating econo­mic development]. Finansy Ukrai’ny – Finance of Ukraine, 4, 75-93 [in Ukrainian].
 13. Lagutin, V. (2017). Ekonomichna polityka derzhavy ta efekty i’i’ realizacii’ [Economic policy of the state and the effects of its implementation]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacio­nal’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu – Herald of Kyiv National Univer­sity of Trade and Economics, 4, 5-20 [in Ukrainian].
 14. Levitas, Toni, & Dzhykich, Jasmina (2019). Reforma vrjaduvannja na subnacio­nal’nomu rivni ta finansy organiv miscevogo samovrjaduvannja v Ukrai’ni: 2014-2018 [Governance reform onthesubnational leveland local government finances in Ukraine: 2014-2018]. Кyiv: SKL International/SIDA [in Ukrainian].