Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФЕЙКОВІ ВІДГУКИ В МАРКЕТИНГУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Fiedler M., Kissling M. Fake reviews in e-commerce marketing. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 2. С. 77-86.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(130)07

УДК 004.056.53:339.138
 
ФІДЛЕР Мальте
Факультет Карла Фрідріха Гауса, Інститут Маркетингу, 
Технічний університет Брауншвайг, Універзітетсплатц 2, 
38106, Брауншвайг, Німеччина

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
КІСЛІНГ Мартін
Факультет Карла Фрідріха Гауса, Інститут Маркетингу, 
Технічний університет Брауншвайг, Універзітетсплатц 2, 
38106, Брауншвайг, Німеччина

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФЕЙКОВІ ВІДГУКИ В МАРКЕТИНГУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ

Передмова. Електронна торгівля стала істотним каналом розповсюдження продукції. Таким чином, відгуки в Інтернеті перетворюються на важливе джерело інформації в процесі прийняття рішення про покупку. Однак, оскільки платформи елек­тронної торгівлі стикаються зі збільшенням кількості маніпульованого контенту, створення фейкових відгуків стало суттєвим викликом для електронної індустрії.
Аналіз останніх досліджень і публікаційУчені зробили перші спроби аналізу мотивів  та причин виникнення так званих фейкових оглядів. Однак всебічного та диференційованого дослідження з цієї  теми бракує.
Метою статті є отримання корисної інформації про причини та наслідки фейкових відгуків, отриманих у межах  цього дослідження. Проаналізовано фейкові відгуки, пов’язані з постачальниками та користувачами, досліджено наслідки їх впливу за трьома аспектами: одержувач; постачальник товару чи послуги; платформа огляду. Визначивши ключові прогалини з цього питання, розкрито потенційні сфери майбутнього дослідження з метою полегшення розуміння фейкових відгуків.
Матеріали та методи. Здійснено систематичний огляд літератури серед декількох баз даних та надано рекомендації для подальшого дослідження. Об’єд­навши наявні висновки, визначено недоліки у наявних дослідженнях.
Результати дослідження. Розглянуто мотиви та наслідки фейкових відгуків. Виділено причини щодо перспектив, які орієнтовані на користувачів та поста­чальників. Наслідки поділено на ефекти, пов’язані з одержувачем, постачальником та платформою. Визначено основні недоліки для кожної з цих сфер.
Висновки. Проаналізовано дослідження щодо маніпулювання електронною торгівлею та різноманітні  фейкові відгуки з різних точок зору з метою врахування специфіки кожного аспекту. Розкрито причини та наслідки маніпульованих відгуків в Інтернеті.
Ключові слова: фейкові відгуки, онлайнвідгуки, система рекомендацій в Інтернеті, відгуки про товар, маніпулювання, електронна торгівля.

REFERENCES

 1. King, R. A., Racherla, P. & Bush, V. D. (2014). What we know and don’t know about online word-of-mouth: A review and synthesis of the literature. Journal of Interactive Marketing, 28(3), 167-183 [in English].
 2. Blank, G. & Reisdorf, B. C. (2012). The participatory web. Information, Com­munication & Society15(4), 537-554 [in English].
 3. Zhuang, M., Cui, G. & Peng, L. (2018). Manufactured opinions: The effect of manipulating online product reviews. Journal of Business Research87, 24-35 [in English].
 4. Duan, W., Gu, B. & Whinston, A. B. (2008). Do online reviews matter? –An empi­rical investigation of panel data. Decision Support Systems, 45(4), 16 [in English].
 5. Proserpio, D. & Zervas, G. (2017). Online reputation management: Estimating the impact of management responses on consumer reviews. Marketing Science, 36(5), 645 [in English].
 6. Lappas, T. (2012). Fake reviews: The malicious perspective, 23-34 [in English].
 7. Chevalier, J. A. & Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews. Journal of Marketing Research43(3), 54 [in English].
 8. Anderson, E. T. & Simester, D. I. (2014). Reviews without a purchase: Low ratings, loyal customers, and deception. Journal of Marketing Research, 51(3), 69 [in English].
 9. Plotkina, D., Munzel, A. & Pallud, J. (2018). Illusions of truth–Experimental insights into human and algorithmic detections of fake online reviews. Journal of Business Research, in press [in English].
 10. Lappas, T., Sabnis, G. & Valkanas, G. (2016). The impact of fake reviews on online visibility: A vulnerability assessment of the hotel industry. Information Systems Research, 27(4), 61 [in English].
 11. Ellson, A. (2018). Times Investigation: A third of TripAdvisor reviews are fake’ as cheats buy five stars. The Times 22.09 [Stand: 12.09.2019]. Retrieved from https://www.thetimes.co.uk/article/hotel-and-caf-cheats-are-caught-trying-to-buy-tripadvisor-stars-027fbcwc8 [in English].
 12. Feng, S., Xing, L., Gogar, A. & Choi, Y. (2012). Distributional footprints of deceptive product reviews. Proceedings of the Sixth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 98-105 [in English].
 13. Ott, M., Choi, Y., Cardie, C. & Hancock, J. T. (2011). Finding Deceptive Opinion Spam by Any Stretch of the Imagination. Proceedings of the 49th Annual Mee­ting of the Association for Computational Linguistics, 19 [in English].
 14. Choi, S., Mattila, A. S., van Hoof, H. B. & Quadri-Felitti, D. (2017). The role of power and incentives in inducing fake reviews in the tourism industry. Journal of Travel Research, 56(8), 87 [in English].
 15. Jindal, N. & Liu, B. (2008). Opinion spam and analysis. WSDM, 219 [in English].
 16. Ott, M., Cardie, C. & Hancock, J. (2012). Estimating the prevalence of decep­tion in online review communities. Proceedings of the 21st international confe­rence on World Wide Web, 201 [in English].
 17. Banerjee, A. V. (1992). A Simple Model of Herd Behavior. The Quarterly Journal of Economics, 107(3), 797-817 [in English].
 18. Yoo, K.-H. & Gretzel, U. (2008). Comparison of deceptive and truthful travel reviews, 15, 37-47 [in English].
 19. Zablocki, A., Schlegelmilch, B. & Houston, M. J. (2019). How valence, volume and variance of online reviews influence brand attitudes. AMS Review, 9(1-2), 61-77 [in English].
 20. Harmon, A. (2004). Amazon glitch unmasks war of reviewers. The New York Times. 14.02. [Stand: 12.09.2019]. Retrieved from https://www.nytimes.com/2004/02/14/us/amazon-glitch-unmasks-war-of-reviewers.html [in English].
 21. Luca, M. & Zervas, G. (2013). Fake it Till You Make it: Reputation, Competition, and Yelp Review Fraud. SSRN. Electronic Journal [in English].
 22. Mayzlin, D., Dover, Y. & Chevalier, J. A. (2012). Promotional Reviews: An Empirical Investigation of Online Review Manipulation. SSRN. Electronic Journal [in English].
 23. Leary, M. R. & Kowalski, R. M. (1990). Impression management: A literature re­view and two-component model. Psychological Bulletin, 107(1), 34-47 [in English].
 24. Darby, M. R. & Karni, E. (1973). Free competition and the optimal amount of fraud. The journal of law & economics, 16, 67-88 [in English].
 25. Gonçalves, H. M., Silva, G. M. & Martins, T. G. (2018). Motivations for posting online reviews in the hotel industry. Psychology & Marketing35(11), 17 [in English].
 26. Petrescu, M., O’Leary, K., Goldring, D. & Ben Mrad, S. (2018). Incentivized reviews: Promising the moon for a few stars. Journal of Retailing and Consumer Services, 41, 95 [in English].
 27. Allard, T., Dunn, L. & White, K. (2016). Customer empathetic responses toward brands being treated unfairly. Advances in Consumer Research44, 80 [in English].
 28. Larson, L. R. L. & Denton, L. T. (2014). eWOM watchdogs: Ego-threatening product domains and the policing of positive online reviews. Psychology & Marketing, 31(9), 11 [in English].
 29. Malbon, J. (2013). Taking Fake Online Consumer Reviews Seriously. Journal of Consumer Policy, 36(2), 57 [in English].
 30. Reimer, T. & Benkenstein, M. (2016). When good WOM hurts and bad WOM gains: The effect of untrustworthy online reviews. Journal of Business Research, 69(12), 5993-6001 [in English].
 31. Zhao, Y., Yang, S., Narayan, V. & Zhao, Y. (2013). Modeling consumer lear­ning from online product reviews. Marketing Science, 32(1), 69 [in English].
 32. Mishra, A. & Sat.The Journal for Decision Makers, 41(3),22-33 [in English].