Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ХОЛОДОВІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАЧАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВА: ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТКУ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Kharsun L., Patkovskyi S. The cold supply chains of food: determinants of management and development. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 2. С. 48-57.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(130)04

УДК 664.8.037.1:338.439.6

ХАРСУН Людмила,
к.е.н., доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7569-934%20X


ПАТКОВСЬКИЙ Сергій,
менеджер з розвитку маршрутів, бізнес-практик,
Кюне+Нагель, Чикаго, США

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ХОЛОДОВІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАЧАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВА: ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ І РОЗВИТКУ

Постановка проблеми. Загострення конкуренції на світових ринках товарів і послуг, необхідність вирішення торговельних і соціальних проблем зумовлюють поси­лення вимог до функціонування ланцюгів постачання продукції, особливо швидко­псувних продовольчих товарів, які характеризуються обмеженим терміном придат­ності і чутливістю до температурних режимів у процесі їх зберігання і транспор­ту­вання. Врахування особливостей холодових ланцюгів постачання (ХЛП) продовольства є передумовою ефективного застосування економічних, технічних та технологічних засобів управління ними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окре­мих наукових доробок малодослідженими залишаються питання інтегрованого управ­ління ХЛП, організації їх ефективного логістичного забезпечення.
Мета статті – проаналізувати, визначити і систематизувати характерні риси логістичного забезпечення ХЛП, оцінити сучасний стан логістичного обслуго­вування холодових ланцюгів постачання в Україні та визначити перспективні нап­рями його розвитку.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано методи порів­няльного аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення.
Результати дослідження. Якісні й кількісні параметри функціонування та закономірності розвитку ХЛП безпосередньо визначаються притаманними їм особ­ливостями, які, в свою чергу, продиктовані характерними рисами самих товарів – об’єктів їх матеріальних потоків: чутливістю до температурних коливань та неод­норідністю об’єктної складової. Особливостями ХЛП є підвищені вимоги до швид­кості та надійності, потреба у високому рівні ефективності логістичних процесів та інтегрованості учасників, високий рівень контролю процесів, необхідність вико­ристання спеціальних технічних засобів і технологій, висока вартість холодової логістики, передання на аутсорсинг логістичних функцій 3PLоператорам, спеціа­лізація та сегментація ринку холодової логістики, диференціація техніко-техноло­гічного забезпечення, укрупнення й універсалізація холодових складів. 
Виявлені ознаки ХЛП є орієнтиром аналізу ринку послуг холодової логістики України, який має потенціал для розвитку, зважаючи на позитивну динаміку обсягів торгівлі та розширення асортименту пропонованих кінцевим споживачам свіжих продовольчих товарів. 
Висновки. Обслуговування ХЛП в Україні характеризується недосконалістю його техніко-технологічної складової, невідповідністю затребуваним параметрам швидкості, оперативності й економічності просування швидкопсувних товарів. З огляду на це, найбільш нагальними напрямами розвитку вітчизняної системи логістичного обслуговування матеріальних потоків, чутливих до температури продовольчих то­варів, є: розбудова інфраструктури зберігання і перевалки швидкопсувних вантажів, що передбачає ініціювання державних програм із сприяння залученню інвестицій та фінансової підтримки будівництва об’єктів холодової логістики; впровадження учас­никами ринку стратегічних програм з оптимізації ХЛП, спрямованих на зниження логістичних витрат, зокрема завдяки використанню енергоефективних технологій, економії на масштабі, автоматизації та моніторингу процесів по всьому ланцюгу постачання швидкопсувних товарів. 
Ключові слова: холодова логістика, холодовий ланцюг постачання, швидко­псувні товари, температурний режим, логістичне забезпечення.

REFERENCES

 1. Krikavskyj E. V., & Nakonechna, T. B. Vid holodnoi’ logistiki do lancjugiv holod­nih postavok. Lviv Politechnic National University Institutional Repositiry. Ena.lp.edu.ua. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua [in English].
 2. Dr. Rodrigue, J.-P. The logistics of global food systems. www.transportgeography.org. Retrieved from https://www.transportgeography.org/?page_id=12791 [in English].
 3. Dr. Rodrigue, J.-P., & Dr. Notteboom, T. The cold chain and its logistics. www.transportgeography.org. Retrieved from https://www.transportgeography.org/ ?page_id=6585 [in English].
 4. Vather, E. (2018). Best practices for managing cold chain logistics. P. 1. Retrieved from https://www.samsara.com/blog/best-practices-for-managing-cold-chain-logistics- part-1 [in English].
 5. Global refrigerated road transportation market 2017–2021: growth at 26.49% with carrier transicold, GAH refrigeration (2017). Culina&Swift transportation domi­nating – research and markets. January, 27, Retrieved from https://www.businesswire.com/ news/home/20170121005373/en/Global-Refrigerated-Road-Transportation-Market-2017-2021-Growth [in English].
 6. Refrigerated transportation and the cold chain: making innovation and globa­lization possible. www.winnesota.com. Retrieved from https://www.winnesota.com/ coldchain [in English].
 7. Global refrigerated road transportation market 2018–2022. www.researchandmarkets.com. Retrieved from https://www.researchandmarkets.com/reports/47 [in English].
 8. State Statistics Service of Ukraine. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in English].
 9. Logistika tovarov trebujuschih ocobih uslovi’ hranenija. Trademaster.ua. Retrieved from https://trademaster.ua/articles/312494 [in English].
 10. Perevalka gruzov. www.port.odessa.ua. Retrieved from http://www.port.odessa.ua.
 11. Mezhdu Odessoj I portami Sredizemnogo morja nachali kursirovat’ spezia­lizirovannie kontejnerovozy, sposobnije perevozit’ skoroportjaschijecja gruzy (2019). Retrieved from  http://dumskaya.net [in English].
 12. Porty Ukraine. Bsg.ukragroconsult.com. Retrieved from http://bsg.ukragroconsult.com [in English].
 13. Analiz rynku holodil’nih skladiv v Kievi ta Kii’vskij oblasti: jakisni’ holod zavzhdy v cini (2019). Retrieved from https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/ analiz-rynka-holodilnyh-skladov-v-kieve-i-kievskoj-oblasti-kachestvennyj-holod- vsegda-v-cene [in English].