УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№1(129)2020

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №1(129)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 30.01.2020);
  • підписано до друку 17.02.2020. 


 ТИТУЛ    

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(129)


 З М І С Т


БОРОВСЬКА Л.

Деструкція ідентичності як основа формування конформістської особистості

5

ЛІПІН М.

Давньогрецький поліс як простір розвитку мислення

14

ВАНЮШИНА О.,
ВЕРБИЦЬКА Л.

Аксіологічні орієнтири українців
у контексті європейської інтеграції


28

КРАМАР Т.

Природа індивідуального: історико-філософський вимір

42

КОШОВИЙ І.

Ідейні джерела тоталітаризму у філософії Платона

54

КРАВЧЕНКО А.

Екзистенція свободи особистості в парадигмі етосу власності

69

БОЙЧЕНКО М.,
БОЙЧЕНКО Н.,
ШЕВЧЕНКО З.


Етичні та економічні умови народження людини
як філософська проблема80

БОНДАРЕВИЧ І.

Специфіка соціальних практик довірчих відносин у перехідних суспільствах

92