УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№6(128)2019

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №6(128)2019


 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 21.11.2019);
  • підписано до друку 17.12.2019. 


  ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)

 

З М І С Т

ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

МАЗАРАКІ А.,
ДУГІНЕЦЬ Г.


Міжнародна торгівля при поширенні виробничих мереж


5

ХЕЛЛАЄР М.

Торгівля України в рамках ПВЗВТ: гравітаційна модель

20

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ
 
БАЙ С.,
ВОЛОБУЄВ М.,
КАНДАГУРА К.


Ціннісне управління підприємством: зміни парадигми


33

БОЙКО М.,
БОСОВСЬКА М.,
КУЛИК М.Овербукінг як інструмент ревеню-менеджменту45

ДУБОВИК Т.,
БУЧАЦЬКА І.,
САВЧУК А.Інформаційний цикл стратегічного маркетингу55

БОВШ Л.,
ГОПКАЛО Л.


Комплаєнс-контрольуготельномубізнесі


65

МАТУСОВА О.,
АНДРЄЄВА В.,
ЯГОДЗІНСЬКИЙ В.Моделі ризик-менеджменту75

ЗУБКО Т.

Діагностика економічної безпеки підприємства

85

ФІНАНСИ
 
ВОЛОСОВИЧ С.,
БАРАНЮК Ю.

Технологіяблокчейнуфінансовійекосистемі

93