Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН У ФІНАНСОВІЙ ЕКОСИСТЕМІ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)09

УДК 336.1:004 =111
 

ВОЛОСОВИЧ Світлана,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3143-7582

БАРАНЮК Юрій,
аспірант кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1289-2248

ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН У ФІНАНСОВІЙ ЕКОСИСТЕМІ

Постановка проблеми. Розвиток технологічних інновацій та економіки спо­живання започаткував формування фінансових екосистем, які тісно пов’язані з різноманітними інструментами фінансових технологій. Одним з інструментів фінансових технологій є технологія блокчейн. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що існування фінансових екосистем базується на технологіях, важливим інструментом яких є блокчейн.
Метою статтіє визначення пріоритетів застосування технології блокчейн у забезпеченні функціонування фінансових екосистем.
Матеріали та методи. Теоретичним та методологічним підґрунтям для написання статті стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідження проведено із застосуванням методів теоретичного узагальнення, порівняльного ана­лізу та синтезу. 
Результати дослідження. У розумінні фінансових екосистем існують інсти­туційний, функціональний та галузевий підходи. Фінансовій екосистемі притаманні загальні та специфічні властивості систем. Загальними властивостями фінансової екосистеми є емерджентність, гетерогенність та сукупність. До специфічних влас­тивостей належать: технологічність, децентралізація, клієнтоорієнтованість, інклю­зивність і стабільність. Фінансова екосистема є сукупністю традиційних фінан­сових посередників, FinTech-компаній, FinTech-стартапів, інкубаторів, акселерато­рів, регуляторів, суб’єктів господарювання, фізичних осіб, державних фінансових інститутів, освітніх закладів, які взаємодіють на основі застосування інструментів фінансових технологій, що забезпечує максимальну інклюзивність споживачів на ринку фінансових послуг та прозорість державних фінансів. Блокчейни у фінансовій еко­системі можна класифікувати за учасниками, рівнем централізації, поколіннями, сферами застосування.
Висновки. Активізація застосування блокчейн-технологій у фінансовій сфері сприятиме трансформації централізованих фінансових систем у децентралізовані фінансові екосистеми, в яких значно підвищується рівень довіри суб’єктів господа­рювання та фізичних осіб до оферентів фінансових послуг та урядів завдяки зро­станню їх відкритості, прозорості та сумісності між її різними учасниками.
Ключові слова: фінансова екосистема, фінансові технології, технологія блокчейн, смарт-контракт.

REFERENCES

 1. Mazaraki, A., Melnichenko, S., Duginets, G. et al. (2018). Ukrainian economy growth imperatives. Anatolii Mazaraki (Ed). Prague: Coretex CZ SE[in English].
 2. Melnyk, T., Melnychenko, S., & Reznikova, N. (2019). The conceptual frame­work for the operation of financial systems in the context of global structural transformations of business models of banking. Baltic Journal of Economic Studies.(Vol. 5),4,148-154. DOI: 10.30525/2256-0742/2019-5-4-148-154[in English].
 3. Lee, I., & Shin, Y. (2018). Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges. Business Horizons61 (1), 35-46. Retreived from https://ideas.repec.org/a/eee/bushor/v61y2018i1p35-46.html [in English].
 4. Svensson, C., Udesen, J., & Webb, J. (2019). Alliances in Financial Ecosys­tems: A Source of Organizational Legitimacy for Fintech Startups and Incum­bents. Technology Innovation Management Review. (Vol. 9), 1, 20-32. Retreived from https://timreview.ca/article/1209 [in English].
 5. Bose, S., Guo, D., & Simpson, A. (2019). The financial ecosystem. Palgrave Studies in Impact Finance, 19-46. DOI: 10.1007/978-3-030-05624-7_2 [in English].
 6. Pozsar, Z. (2013). Shadow banking and the global financial ecosystem. CEPR’s policy portal. Retreived from https://voxeu.org/article/global-financial-ecosystem-0 [in English].
 7. Katan, L., & Ostrinina, V. (2018). Formuvannja finansovoi’ ekosystemy bezgotiv­kovyhplatezhiv v agrarnomu sektori Ukrai’ny [Formation of financial ecosys­tem of cashless payments in the agricultural sector of Ukraine]. Efektyvna ekonomika –The efficient economy11. Retreived from http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/11_2018/15.pdf [in Ukrainian].
 8. Netrebchuk, L., Kasjan, I., & Shkurko, V. (2019). Transformacija dijal’nosti banku na bazi pobudovy ekosystemy [Transformation of bank activity on the basis of ecosystem structure]. Shidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja –Eastern Europe: Economics, Business and Management. Vol. 1 (18), 330-335[in Ukrainian].
 9. Chen, Y., & Bellavitis, C. (2019). Decentralized Finance: Blockchain Techno­logy and the Quest for an Open Financial System. SSRN,27. DOI: 10.2139/ ssrn.3418557[in English].
 10. John E., Mulhall (2018). Blockchain And The Future Of Finance. Forbes. Retreived from https://www.forbes.com/sites/kpmg/2018/09/11/blockchain-and- the-future-of-finance/#2d80455620f8 [in English].
 11. Baranov, O. (2018). Internet rechej (IoT) i blokchejn [Internet of Things (IoT) and blockchain]. Informacija i pravo – Information and law1 (24), 59-71. Retreived from http://ippi.org.ua/sites/default/files/8_7.pdf [in Ukrainian].
 12. Strategija Nacional’nogo banku Ukrai’ny [Strategy of the National Bank of Ukraine](2018). Nacional’nyj bank Ukrai’ny – National Bank of Ukraine. Retreived from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65990001&cat_id=55838 [in Ukrainian].
 13. Popkova, E. (2019). Growth Poles of the Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives. Springer. (Vol. 1). 1413 p. Retreived from https://books.google.com.ua/books?id=FjinDwAAQBAJ&pg=PA128&lpg=PA128&dq=financial+ecosystem&source=bl&ots=VLZLABR9-3&sig=ACfU3U1yMjzLz-1373523KtqYPCA0KfHZQ&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwi2iJjSntrlAhVkl4sKHfZqBv44bhDoATAFegQICRAB#v=onepage&q=financial%20ecosystem&f=false [in English].
 14. McWaters, J. (2018). The New Physics of Financial Services. World Econo­mic Forum, 167 . Retreived from http://www3.weforum.org/docs/ WEF_New_ Physics_of_Financial_Services.pdf [in English].
 15. Deep Shift – Technology Tipping Points and Societal Impact: Survey Report (2015). World Economic Forum, 44. Retreived from http://www3.weforum.org/ docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf [in English].
 16. Venture Pulse Q1 2019: Global analysis of venture funding. KPMG. 2019. 103 p.Retreived from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/04/venture-pulse-q1-2019.pdf [in English].
 17. 19 Phenomenal Fintech in 2018: Insights by KPMG (2019). KPMG. Retreived from https://www.sepaforcorporates.com/payments-news-2/19-phenomenal-fintech-in-2018-insights-by-kpmg [in English].
 18. The Pulse of FinTech Q4 2016: Global analysis of investment in fintech (2017).KPMG, 97. Retreived from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/02/ pulse-of-fintech-q4-2016.pdf [in English].
 19. Issledovanie: Kitaj investiruet v blokchejn do $2 mlrd. [Study: China invests in blockchain up to $ 2 billion]. (2019). Let know. Retreived from https://letknow.news/ news/issledovanie-kitay-investiruet-v-blokcheyn-do-2-mlrd-32693.html [in Russian].
 20. Amerikanskie tamozhenniki otsledjat import nefti s pomoshh’ju blokchejna [US customs officials will track oil import using blockchain] (20190. Let know. Retreived from https://letknow.news/news/amerikanskie-tamozhenniki-otsledyat- import-nefti-s-pomoshchyu-blokcheyna-32579.html [in Russian].
 21. Chislo vakansij v sfere blokchejna vyroslo na 26 % [The number of vacancies in the blockchain sector increased by 26%] (2019). Let know. Retreived from https://letknow.news/news/chislo-vakansiy-v-sfere-blokcheyna-vyroslo-na-26-32614.html [in Russian].
 22. Volosovych, S. (2017). Dominanty tehnologichnyh innovacij u finansovij sferi [Dominants of technological innovation in the financial sector]. Ekonomichnyj visnyk universytetu – University Economic Herald. (Vol. 33 (1), 15-22. Retreived from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_33%281%29__4 [in Ukrainian].
 23. Volosovych, S., & Fomina, O. (2018). Tehnologichni innovacii’ na strahovomu rynku [Technological innovations in the insurance market]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu – Herald of the Kyiv National University of Trade and Economics,5, 124-137[in Ukrainian].
 24. Mazaraki, A., & Volosovych, S. (2019). Dominanty FINTECH na rynku platizhnyh poslug [FINTECH’s dominants in the payment services market]. Zovnishnja torgivlja: ekonomika, finansy, pravo – Foreing trade: economics, finance, law2, 100-118 [in Ukrainian].
 25. Volosovych, S., Vasylenko, A., & Chubajevs’kyj, V. (2019). Finansovi tehno­logii’ podatkovogo administruvannja [Financial technologies of tax administra­tion]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu – Herald of the Kyiv National University of Trade and Economics4, 5-15 [in Ukrainian].
 26. V g. Shjen’chzhjen’ vypisano bolee 10 mln jelektronnyh schetov s pomoshh’ju blokchejn-tehnologii [More than 10 million electronic invoices have been issued in Shenzhen city using blockchain technology] (2019). Russian.News.Cn. Retreived from http://russian.news.cn/2019-11/01/c_138520837.htm [in Russian].
 27. Understanding the Decentralized Finance Ecosystem (2019). Altcoin Buzz. Retreived from https://www.altcoinbuzz.io/bitcoin-and-crypto-guide/understanding- the-decentralized-finance-ecosystem-part-1 [in English].
 28. Athawasya, A. (2019). Nasdaq bullish on crypto and blockchain as stock giant addsDecentralised Finance Index. AMB Crypto. Retreived from https://eng.ambcrypto.com/ nasdaq-bullish-on-crypto-and-blockchain-as-stock-giant-adds-decentralised-finance-index [in English].
 29. Forbes opublikuvav top-50 kompanij, jaki vykorystovujut’ blokchejn (2019). Mind Ukraine. Retreived from https://mind.ua/news/20196159-forbes-opublikuvav-top-50-kompanij-yaki-vikoristovuyut-blokchejn [in English].
 30. WTO report: blockchains could add USD 1 tln to world trade by 2030 (2018). The Paypers. Retreived from https://thepaypers.com/news/wto-report-blockchains- could-add-usd-1-tln-to-world-trade-by-2030--776172 [in English].
 31. Ispanskie banki sozdali blokchejn-konsorcium [Spanish banks set up block­chain consortium] (2017). Plas – Plus. Retreived from https://www.plusworld.ru/ daily/tehnologii/ispanskie-banki-sozdali-blokchejn-konsortsium-2 [in Russian].
 32. Matkovs’ka, D. (2019). Asociacija Blokchejn Ukrai’ny vypustyla Ogljad blok­chejn industrii’ [The Blockchain Association of Ukraine has released the Block­chain Industry Review]. Blokchejn Ukrai’ny – Blockchain of Ukraine. Retreived from https://bau.ai/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1% D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-uk/%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86% D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BF% D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B3% D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1% 87%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%96 [in Ukrainian].
 33. "Poperedu planety vsijei’": jaki kompanii’ zajmajut’sja blokchejnom v Ukrai’ni ["Ahead of the whole Planet": what companies are doing blockchain in Ukraine]. (2019). Ekonomichna pravda. Specprojekt "FinTeh" – Economic truth. "FinTech"Special Project. Retreived from https://www.epravda.com.ua/projects/fintech/ 2019/10/9/652378 [in Ukrainian].