Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦИКЛ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)05

УДК 004:658.5 =111
 

ДУБОВИК Тетяна,
д. е. н., професор кафедри журналістики та реклами 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9223-4629

БУЧАЦЬКА Ірина, 
к. е. н., доцент кафедри журналістики та реклами 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: ira_buchatska@ukr.net
ORCID:https://orcid.org/0000-0003-2413-7370 

САВЧУК Анастасія, 
к. е. н., доцент кафедри журналістики та реклами 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6960-6452

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦИКЛ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Постановка проблеми. Удосконалення процесу задоволення інформаційних потребосіб, які приймають стратегічні маркетингові рішення, передбачає розгляд інфор­маційного циклу стратегічного маркетингу, що є основою формування та розвитку інформаційного забезпечення. Саме виявлення інформаційних потреб на різних етапах стратегічного маркетингу та формулювання рекомендацій щодо надання необхід­них даних для їх задоволення дадуть змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що інформаційне забезпе­чення суттєво впливає на досягнення конкурентних переваг та розвиток підприємств у стратегічній перспективі. 
Мета статті – вивчення рівня інформаційних потреб управлінського персо­налу підприємств та розгляд інформаційного циклу стратегічного маркетингу. 
Матеріали та методи. Використано методи аналізу та синтезу для дослід­ження особливостей інформаційного забезпечення стратегічного маркетингу, анке­тування – для дослідження джерел інформації, що використовуються споживачами, та визначення рівня задоволеності інформаційних потреб керівного персоналу.
Результати дослідження. За даними опитування управлінського персоналу підприємств торгівлі визначено, що існує невідповідність між потребами в інфор­мації та її використанням. Обґрунтовано необхідність врахування циклічності роз­витку інформаційного забезпечення, що пов’язано з потребою використання різної інформації на різних етапах стратегічного маркетингу, її накопичення та зміни інформаційного стану підприємства. З огляду на це, розглянуто інформаційний цикл стратегічного маркетингу як період використання інформаційних ресурсів на кож­ному з етапів управління стратегічним маркетингом: від виникнення й усвідомлення інформаційної потреби, формування інформаційного інтересу та інформаційного запиту керівництвом підприємства при визначенні мети розробки та вибору марке­тингової стратегії підприємств торгівлі до контролю її реалізації. У межах інфор­маційного циклу стратегічного маркетингу підприємств торгівлі розглянуто рівні розвитку інформаційного забезпечення, а саме: оперативний, консолідації, інтегра­ції, оптимізації, інноваційний. 
Висновки. Використання моделі інформаційного циклу стратегічного марке­тингу дає змогу обирати подальші напрямки вдосконалення інформаційного забезпе­чення. Підвищення ефективності реалізації маркетингової стратегії можливе завдяки моніторингу змін у діяльності підприємства до, під час та після реалізації стратегій. 
Подальші дослідження впливу використання інформації, отриманої на швид­кість, точність та ефективність прийняття відповідних стратегічних рішень, можуть підвищити їх ефективність у майбутньому. Однак теоретичні висновки потре­бують емпіричних досліджень. Доцільно визначити кілька способів дослідження. Передусім, інформаційний цикл стратегічного маркетингу розглядався у спрощеній формі, і надалі необхідно проаналізувати ефект синергії для різних стратегічних маркетингових програм з урахуванням ротації деяких процесів. Доцільно розглянути окремо ступінь впливу інтернет-джерел на інформаційний цикл та особливості інформаційних потреб на інших видах підприємств. Дослідження цих практичних питань нададуть можливість емпірично підтвердити теоретичні висновки щодо використання інформаційного циклу підприємств роздрібної торгівлі.
Ключові слова: інформаційний цикл, інформаційне забезпечення стратегіч­ного маркетингу, інформаційні потреби, маркетингова стратегія, маркетингова інформація.

REFERENCES

 1. Leitner,Karl-Heinz (2014). Strategy formation in the innovation and market domain: emergent or deliberate?Journal of Strategy and Management. (Vol. 7).Issue 4. (pp. 354-375) [in English].
 2. Freihat ’Mohammadsaid’Sultan(2012). The role of marketing information system in marketing decision-making in Jordanian shareholding medicines pro­duction. International Journal of Recent Research and Applied Studies. 11 (2), 326-336[in English].
 3. Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B.,& Wright, P. M.(2003).Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage. McGraw-Hill, NY [in English].
 4. Carr, A., Durant, R., & Dowens, A. (2004).Emergent strategydevelopment, abduction, and pragmatism: new lessons for corporations. Human Systems Mana­gement. (Vol. 23), 2. 79-91 [in English].
 5. Luke, B.,&Verreynne, M. (2006). Exploring strategic entrepreneurship in the public sectorQualitative Research in Accounting & Management. (Vol. 3). Issue 1. (pp.4-26) [in English].
 6. DaneE.,Pratt, M.(2007)Exploring Intuition and Its Role in managerial Decision Making. The Academy of Management Review32, 33-54 [in English].
 7. Tallon, P. (2007). Richard Scannell.Information lifecycle management.Commu­nicationsof the ACM. (Vol. 50), 11, 52-59 [in English].
 8. Davenport, T., & Harris, J. (2010). Leading the way towards better busi­ness insights.Strategic HR Review. (Vol. 9). Issue 4. (pp. 28-33) [in English].
 9. Pick, R. A. (2008). Benefits of decision support systems.Handbook on DecisionSupport Systems1, 719-730 [in English].
 10. Starostina, A. (2005). Industrial Marketing: Theory, World Care, Ukrainian Practice. Kyiv: Znannia [in English].
 11. Davydova, I. (2015). Patterns of managers information needs in the information management system. Herald of the book chamber2, 39-42[in English].
 12. Korostelev, A. (2012). Analyticalactivity: assessmentofthelevelofinforma­tionsupport.Vectorscienceof TSU3 (10), 36-42[in English].
 13. Ashmarina, S., & Zotova, A. (2016)The system of marketing information management: development, assessment, improvement. Economic Annals-XXI, 160(7-8), 51-55 [in English].
 14. Mishulin, G. M., Molchan, A., Biryukov, A., & Haradzhyan, L.(2016). Integra­tedMarketing Information and Communication System: New Quality of the Commu­nication Interaction. International Review of Management and Marketing6, 7-14 [in English].
 15. Alhadid, Y., Al-Zu’bi, H., & Samer, B.(2015).The relationship between marke­ting information system and gaining competitive advantage in the banking sector in Jordan. European Journal of Scientific Research128(1), 35-44 [in English].
 16. Ade, L., Awoniyi, M., & Tubosun, A. I.(2017).The Influence of Marketing Intelligence on Business Competitive Advantage. Journal of Competitiveness., (Vol. 9). Issue 1. (pp. 51-61) [in English].
 17. Sommerville, I. (2004). Software Engineering. Addison Wesley. 7th ed. [in English].
 18. Munassar, N. & Govardhan, A. (2010).A Comparison Between Five Models Of Software Engineering. International Journal of Computer Science Issues. (Vol. 7). Issue 5.(pp.94-101) [in English].