Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОВЕРБУКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕВЕНЮ- МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)04

УДК 338.488.2:640.412 =111
 

БОЙКО Маргарита,
д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0249-1432

БОСОВСЬКА Мирослава,
д. е. н., професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6021-5228

КУЛИК Марія, 
к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8732-7441

ОВЕРБУКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕВЕНЮ- МЕНЕДЖМЕНТУ

Постановка проблеми. Впровадження системи ревеню-менеджменту в українськихготелях вимагає застосування нових методів, що оптимізують рівень завантаже­ності та розподілу номерного фонду. Сучасний метод управління дохо­дами в готель­ному бізнесі – це стратегія овербукінгу як ефективного інструменту ревеню-менедж­менту. Саме використання овербукінгу може вирішити актуальні питання пошуку резервів отримання доходу. Овербукінг – ситуація, коли загальна кількість номерів, зарезервованих за певний проміжок часу, перевищує загальну кількість наявних у про­дажу номерів за той же період.
Метою статті є аналіз стану застосування овербукінгу в готелях України, здійснення сегментації готельних послуг за критерієм використання овербукінгу на основі методів та аналітичних інструментів обробки даних вебсайтів готелів України, перевірка гіпотез.
Матеріали та методи. У роботі використано такі загальнонаукові методи, як синтез, аналіз, порівняння, абстракція та індукція.
Результати дослідження. Проаналізовано стан використання овербукінгу в українських готелях на основі методології ревеню-менеджменту у високий, серед­ній та низький сезони. Визначено рівень використання овербукінгу за основними рин­ковими сегментами в готелях 3*, 4*та  5*. На основі даних STR-звітів виявлено основні трендисегментації готельних послуг за критерієм використання овербукінгу.
Висновки. Система овербукінгу дає змогу оцінити всі аспекти ділової актив­ності суб’єкта готельного бізнесу щодо цільових сегментів та інших вагомих скла­дових. Для суб’єктів господарювання важливо застосовувати технології управління, які сприяють впровадженню інформаційних інновацій та консолідації інтелектуаль­них ресурсів. Ці інструменти є основою для регулювання успішного управління суб’єк­тами готельного господарства, створення необхідних умов для ефективного вико­ристання ресурсного потенціалу та якості обслуговування. Впровадження овербу­кінгу в системі управління готельним бізнесом дасть змогу готельним опера­торам не тільки підвищити конкурентоспроможність на ринку, але й збільшити капіта­лізацію та інвестиційну привабливість. Менеджмент готелів повинен бути в змозі використовувати ефективну систему моніторингу ринку, що поєднує управління (операційний та стратегічний рівні), інформацію, маркетинг, бухгалтерські компоненти.
Ключові слова: овербукінг, управління доходами, сфера гостинності, готелі, маркетингові сегменти.

REFERENCES

  1. Pimentel, V., Aizezikali, A., & Baker, T. (2019). Hotel revenue management: Bene­fitsof simultaneous overbooking and allocation problem formulation in price optimization. Computers and Industrial Engineering, 137 [in English].
  2. Antonio, N., de Almeida, A., & Nunes, L. (2019). Big Data in Hotel Revenue Mana­gement:Exploring Cancellation Drivers to Gain Insights Into Booking Cance­llation Behavior. Cornell Hospitality Quarterly, 60 (4), (pp. 298-319)[in English].
  3. Ivanov, S. H. (2015). Optimal overbooking limits for a hotel with three room types and with upgrade and downgrade constraints Tourism Economics, 21 (1), (pp. 223-240) [in English].
  4. Salvat, J. X., Zanzi, L., Garcia-Saavedra, A., Sciancalepore, V., & Costa-Perez, X. (2018). Overbooking network slices through yield-driven end-to-end orche­stration. CoNEXT 2018 – Proceedings of the 14th International Conference on Emerging Networking EXperiments and Technologies, (pp. 353-365) [in English].
  5. Gallego, G., & Topaloglu, H. (2019). Overbooking. International Series in Opera­tions Research and Management Science, 279, (pp. 83-105) [in English].
  6. Pimentel, V., Aizezikali, A., & Baker, T. (2018). An evaluation of the bid price andnested network revenue management allocation methods. Computers and Indust­rial Engineering, 115, (pp. 100-108) [in English].
  7. Sierag, D. D., Koole, G. M., Van Der Mei, R. D., Van Der Rest, J. I., & Zwart, B. (2015). Revenue management under customer choice behaviour with cancellations and over­booking. European Journal of Operational Research246 (1), 170-185[in English].
  8. Kalyan, T., Talluri, & Garrett J. van Ryzin (2004). Revenue Management Under a Ge­neral Discrete Choice Model of Consumer Behavior Published in Management Science [in English].
  9. Kostin, K. B. (2016). Innovacionnyj podhod k resheniju problemy overbukinga kak odnogo iz kljuchevyh aspektov jeffektivnoj marketingovoj politiki oteches­tvennyh i mezhdunarodnyh predprijatij turistskogo biznesa [An innovative app­roach to solving the problem of overbooking as one of the key aspects of an effective marketing policy of domestic and international tourism enterprises].Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universi­teta – News of St. Petersburg State University of Economics, 1 [in English].