Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

LEADERSHIPIN THE MANAGEMENT SPHERE

Автор: Sveta on .

 FREE FULL TEXT (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(127)08

UDC 316.46:005
 
LEŚNIAK-MOCZUK Arkadiusz D.,
Doctoral Student
at the University of Białystok
 
Tel.: +48 605144996
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

LEADERSHIPIN THE MANAGEMENT SPHERE

The aim of this article is to analyze leadership on the example of networked organi­zation of automotive events. The theoretical aspect is revealed in the study of the evo­lutionary theory of lea­dership, the path to the goal, the situational decision-making model of Vroom-Yetton-Jago. The distinctive features and effects of network leadership are deter­mined on the basis of the views of P. Drucker and M. Castells.  The subject of research is car festivals.
Keywords: volunteering, leadership traits, leadership models, unpaid work.

REFERENCES

 1. Godin, S. (2010). Plemiona 2.0. zostań internetowym przywódcą (original title: Tribes: We Need You to Lead Us), transl. by Magda Witkowskaю.Gliwice:Wydawnictwo Helion [in Poland].
 2. Beck, U. (2002). Społeczeństworyzyka. W drodze ku nowoczesności (original title:Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit[World at Risk: The Search for Lost Security]), transl. by S. Cieśla. Warszawa: Scholar [in Poland].
 3. Griffin,R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami (original title: Mana­gement).Warszawa: PWN [in Poland].
 4. Stoner, J. A. F., & Wankel, Ch. (1994). Kierowanie (original title: Manage­ment). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne[in Poland].
 5. Barbrook, R. (2009). Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do glo­balnej wioski (original title: Imaginary Futures: From Thinking Machines to the Global Village), transl. by Jan Dzierzgowski. Warszawa: Wydawnictwo literackie MUZA SA [in Poland].
 6. Vollmuth, H. (1993). Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie (original title: Führungsinstrument Controlling [Controlling – A Management Tool]).Warszawa: Placet [in Poland].
 7. Karaszewski, R. (2006). Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością [Modern Quality Management Concpets]. TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności"Dom Organizatora". Toruń [in Poland].
 8. Pfeffer, J. (2017). Przywództwo mity i prawda. Jak naprawić karierę i uzdrowić sytuację w miejscu pracy (original title: Leadership BS: Fixing Workplaces and Careers One Truth at a Time). Poznań: Dom Wydawniczy: Rebis [in Poland].
 9. Korzyński, P. (2018). Przywództwo w erze cyfrowej. Sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych [Leadership in the Digital Age. Methods of Overcoming Limitations on Social Platforms]. Warszwa:Wydaw­nictwo Poltext [in Poland].
 10. Partycki, S. (2014). Regionalizm w cyberprzestrzeni. Doświadczenia i wyzwa­nia przyszłości[Regionalism in Cyberspace. Experience and Future Challenges] [in:] Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa, referaty i prezentacje. Bydgoszcz [in Poland].
 11. Castells, M. (2013). Władza komunikacji (original title: Communication Power),transl. byJakub Jedliński, Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [in Poland].
 12. Benedyk, E. (2004). Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci [Anti-matrix. Man in a Network Labyrinth], Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. [in Poland].
 13. Brzosko, S. (1961). Samochody na torach wyścigowych świata [Cars on the World’s Racing Tracks]. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności [in Poland].
 14. Galata, S. (2007). Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją. Ekonomia. Kultura. Bezpieczeństwo. Etyka [Rudiments of Modern Organization Manage­ment. Economics. Culture. Safety. Ethics].  Warszawa:Difin [in Poland].
 15. Kołodziejczyk-Olczak, I., &Olczak, A. (2003). ABC zarządzania [ABC of Mana­gement]. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna [in Poland].
 16. Mayer-Schonberger,V., & Cukier,K. (2014). Big data. Rewolucja, która zmieninasze myślenie, pracę i życie (original title: Big Data: A Revolution that Will Transform How We Live, Work and Think), transl. by Michał Głatki.Warszawa:MT Ltd. Biznes [in Poland].