УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№4(126)2019

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №4(126)2019

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 05.05.2019);
  • підписано до друку 05.09.2019. 


 ТИТУЛ    

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(126) З М І С Т

ФІНАНСИ

ВОЛОСОВИЧ С.,
ВАСИЛЕНКО А.,
ЧУБАЄВСЬКИЙ В.
Фінансові технології податкового адміністрування 5

БЛАКИТА Г.,
СИТНИК Г.
Корпоративні фінанси: детермінанти успішного управління 16

ЧУГУНОВ І.,
НІКІТІШИН А.
Податкова безпека держави 31

ПІДПРИЄМНИЦТВО

П’ЯТНИЦЬКА Г.,
ЯЦИШИНА К.,
БЕРЕЗІН В.
Стратегічний потенціал підприємства 42

ГАНЕЧКО І.,
ТРУБЕЙ О.
Економіка бізнесу: управлінські концепції 57

ШТАНОВА А.
Мережі кінотеатрів: маркетингові комунікаційні інструменти 65

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЛАНГ Ф. П.
Диджиталізація змінює наш світ 74

ЯНКОВЕЦЬ Т.
Цифрові технології підвищення вартості брендів 85

ВИЩА ОСВІТА

ВИСОЧИН І.
Економіст у сфері торгівлі: компетентності та кар’єра 101

МИКОЛАЙЧУК І.,
ХМУРОВА В.
Професіоналізм менеджерів в Україні: резерви зростання 110