Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МОТИВАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(125)10

УДК 336.1
 
АНІПКО Людмила, 
к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету,
пров. О. Яроша, 8, м. Харків, 61045, Україна
 
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-9450-8117
 

МОТИВАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 
Розроблено фінансово-організаційний механізм мотивації підвищення квалі­фікаційного рівня, що дасть змогу відшкодувати витрати, пов’язані з авансуванням науково-педагогічним працівникам, які на посадах доцента або професора у дво­річний термін не отримали відповідного вченого звання. Визначено, що цей механізм сприя­тиме підвищенню ефективності викорис­тання фінансового ресурсу ЗВО
III–IV рівня акредитації.

Ключові слова: фінансово-організаційний механізм, кваліфікаційний рівень, атестаційний процес, вчене звання, відшкодування витрат, контракт, науково-педа­гогічні працівники.
 

REFERENCES
 

  1. Shevchenko, О. V., & Gorbenko, І. V. (2012). The Scientific rank in Ukraine: the past and present time. Announcer of the National university of defensive of Ukraine5 (30), 320-324 [in Ukrainian].
  2. Zhukova,V. O. (2012). Organizational and economic mechanism of increase of competitiveness of university graduates: ways of improvement. Economy and region6 (37),146-150 [in Ukrainian].
  3. Shkliaruk,K., & Bidiuk A. (2014). Business education: challenges and factors of development. Visnyk Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-tu – Herald ofKyi’v nac.torg.-ekon. un-tу2 (94),120-125 [in Ukrainian].
  4. Bidiuk, A.(2016). Competition of higher education establishments in the learning services market. Visnyk Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-tu – Herald ofKyi’v nac.torg.-ekon. un-tу6 (110),116-123[in Ukrainian].
  5. Hulyaeva, Т. (2014). Competence based measurement of higher education quality. Visnyk Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-tu – Herald ofKyi’v nac.torg.-ekon. un-tу6 (98), 104-110 [in English].
  6. 6. Sоluar, V. V. (2018). Priorities of sponsorship of establishments of higher education in the conditions of budget constraints: Prospects of development of unproductive sphere of economy: regional features. Section 5. Рroblems of reformation of the financial system of Ukraine in the conditions of integration processes: international scientific the internet-conf.(17 november 2018, t. Harkiv) [in Ukrainian].
  7. Report of chancellor of the Rivne state humanitarian university is after 2018y. Retrieved from http://www.rshu.edu.ua/rsuh/zvit-rektora [in Ukrainian].
  8. Report of chancellor of the Mariupol state university after 2018y. Retrieved from http://mdu.in.ua/index/zvit_rektora/0-113[in Ukrainian].
  9. Law of Ukraine "On higher education" 1 July, 2014 № 1556 - VII with changes and additions. Retrieved fromhttps://zakon.help/law/1556-VII/edition[in Ukrainian].
  10. Training of scientific personnels in Ukraine in 2017/ stat.bulletin. (2018). State statistics of Ukraine; accountable for producing of О. О. Karmazina. Kyiv. Retrieved fromhttp://www.ukrstat.gov.ua[in Ukrainian].