Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ ІННОВА­ЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(125)02

UDC 330.341.1(477)

ХАЛАТУР Світлана,
д. е. н., доцент Дніпровського державного аграрно-економічного університету,
вул. Сергія Єфремова, 25, м. Дніпро́, 49000,Україна
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8331-3341

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ ІННОВА­ЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Постановка проблеми. Становлення єдиного глобального ринку, формування динамічного конкурентного бізнес-середовища та прагнення досягти успіху в конку­рентній боротьбі потребують дослідження теоретичних концептів інноваційного розвитку бізнес-середовища та фінансово-економічної системи національної еко­номіки. Вирішення цієї проблеми тісно пов’язане з використанням потужних інфор­маційних технологій у поєднанні з концепцією інноваційного розвитку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремих наукових доробок, залишається невирішеною важлива науково-практична проб­лема щодо оцінки бізнес-середовища України.
Мета статті – ідентифікувати та обґрунтувати чинники можливого інно­ваційного розвитку бізнес-середовища та фінансово-економічної системи національної економіки України для виявлення перспектив участі в глобальному інноваційному процесі.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано методи: сис­темний підхід; абстрактно-логічний; статистичного аналізу.
Результати дослідження. Стаття присвячена оцінці можливостей іннова­ційного розвитку в Україні. В ній здійснено спробу ідентифікувати та обґрунтувати чинники можливого інноваційного розвитку бізнес-середовища та фінансово-еко­номічної системи національної економіки України для виявлення перспектив участі у глобальному інноваційному процесі. Реалізація пропозицій матиме вплив на сферу оцінки ефективності бізнесу.
Висновки. На відміну від існуючих публікацій, вперше окреслено ряд показ­ників, різні методи та межі вимірювання продуктивності для оцінки інноваційних процесів. З управлінської точки зору, необхідне фокусування уваги та витрачання ресурсів під час усього інноваційного процесу. Стверджується, що поінформоване використання показників оцінки як орієнтирів для підвищення уваги керівників та виявлення проблем може допомогти керівництву сприяти ефективності інноваційних зусиль. Менеджери можуть порівнювати висновки цього дослідження зі своїми влас­ними інноваційними практиками і, таким чином збагачувати базу знань.
Інноваційний розвиток бізнес-середовища та фінансово-економічної системи національної економіки України потребує належного методологічного, техніко-техно­логічного та ресурсного забезпечення, інакше неможливо повною мірою викорис­тати потенціал національної економіки. По окремих, зазначених напрямках Україна знаходиться на достатньо високому рівні. Проте більшість елементів необхідно доводити до рівня економічно розвинених країн.
Проведена робота створила основу для подальших досліджень у сфері вимі­рювання результативності інновацій та управління.

Ключові слова: індекс конкурентоспроможності, стратегічні пріоритети, інновації, глобальна економіка, інвестиції.

 
REFERENCES

 1. Antokhov, A. A. (2015). Innovatsiyniy rozvitok ekonomiki Ukrai’ni cherez prizmu zarubizhnogo dosvidu [Innovative development of the Ukrainian economy through the prism of foreign experience], Naukoviy visnik MNU im. V. O. Sukhomlins’kogo. (Vol. 2 (5), 7 [in Ukrainian].
 2. Kuklin, А. А., & Korobkov, I. V. (2018). Vybor effektivnoy trayektorii sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regiona [Selection of an effective trajectory of socio-economic development of the region]. Economy of the region. (Vol. 14/4), 1145-1155 [in Russian].
 3. Ogorodnikov, P. I., Zaloznaya, G. M., & Borovsky, A. S. (2018). Sistemnyy analiz obespecheniya stabil’nosti effektivnogo funktsionirovaniya innova­tsionnoy i tsifrovoy ekonomiki na osnove intellektualizatsii sistemy komp­leksnoy bezopasnosti [System analysis for ensuring the stability of the effective functioning of innovation and digital economy on the basis of the intellect­tualization of the complex security system]. Economy of the region. (Vol. 14/4), (pp. 1221-1231) [in Russian].
 4. Prokhorchuk, S. V. (2015). Innovatsiyna spromozhnist’ yekonomiki Ukrai’ni v umovakh globalizatsii’ [Innovative capacity of the Ukrainian economy in the conditions of globalization]. Scientific and Production Magazine. (Vol. 1 (36), 93 [in Ukrainian].
 5. Shipulina, Yu. S., & Kostik, K. O. (2018). Shlyakhi rozvitku innovatsiynoi’ diyal’nosti Ukrai’ni v globalizovanomu ekonomichnomu prostori [Ways of Ukrai­ne’s innovation development in the globalized economic space]. Retrieved fromhttp://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_19/YULIYA_S_SHYPULINA_OKSANA_V_KOSTYKThe_Ways_of_Development_Ukrainian_Innovation_Activity_in_Globalized_Economy.pdf [in Ukrainian].
 6. Batuo, M., Mlambo, K. & Asongu, S. (2018). Linkages between financial development, financial instability, financial liberalization and economic growth in Africa. Research in International Business and Finance, 45, 168-179 [in English].
 7. Inekwe, J. N, Jin, Y. & Valenzuela, M. R. (2018). The effects of financial dis­tress: Evidence from US GDP growth. Economic Modeling, 72, 8-21 [in English].
 8. Kim, D. W., Yu, J. S., & Hassan, M. K. (2018). Financial inclusion and economic growth in OIC countries. Research in International Business and Finance, 43, 1-14 [in English].
 9. Kozubikova, L., & Zoubkova, A. (2016). The Entrepreneur’s Attitude toward Innova­tive and Competitive Aggressiveness: The case study of the Czech micro-enterprises. Journal of International Studies. (Vol. 9), 1, (pp. 192-204) [in English].
 10. Lahovnik, M., & Breznik, L. (2014), Technological innovation capabilities as a source of competitive advantage: A case study from the home appliance industry. Trans­formations in Business & Economics. (Vol. 13), 2, (pp. 144-160) [in English].
 11. Milovic, N., & Jocovic, M. (2017). Impact of Foreign Direct Investment on Competi­tiveness of Montenegrin Economy. Transformations in Business & Economics, 16 (1) (40), 222-232 [in English].
 12. Ohanyan G., & Androniceanu, A. (2017). Evaluation of IMF program effects on employment in the EU. Acta Oeconomica, 67 (3), 311-332 [in English].
 13. Zizlavsky, O. (2016). The Use of Financial and Nonfinancial Measures in Innovation Management Control: Experience and Research. Economics and Sociology. (Vol. 9), 4, (pp. 41-65) [in English].
 14. Mamedov, O., Movchan, I., Ishchenko-Padukova, O., & Grabowska, M. (2016),Tradi­tional Economy: Innovations, Efficiency and Globalization. Economics and Sociology. (Vol. 9), 2, (pp. 61-72) [in English].
 15. Danlami, M. R., Loganathan, N. Streimikiene, D., Mardani, A., & Golam Hassan, A. A. (2018). The effects of financial development and trade openness on Nigeria’s dynamic growth. Economics and Sociology, 11 (4), 128-141 [in English].
 16. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2016-2017, 2016 [in English].
 17. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2017-2018, 2017 [in English].
 18. International Monetary Fund, IMF Regional Economic Outlook: Caucasus and Central Asia, May, 2018 [in English].
 19. World Economic Outlook 2018. Cyclical Upswing, Structural Change, 2018 [in English].
 20. WTO Statistical Database. Trade Profiles 2018. Retrieved from https://www.wto.org/english / res_e / booksp_e / trade_profiles18_e.pdf [in English].
 21. World Bank. World Development Indicators Database, retrieved July- September, 2018 [in English].