УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№3(125)2019

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №3(125)2019

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 25.04.2019);
  • підписано до друку 18.06.2019. 


 ТИТУЛ    

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(125)


 З М І С Т
 

МАКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
ТА РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

ЛАГУТІН В.,
ГЕРАСИМЕНКО А.


Галузеві ринки в економічній системі XXI століття
5


ХАЛАТУР С.

Бізнес-середовище України: теоретичні концепти
інноваційного розвитку
16

ШКУРОПАДСЬКА Д.

Стійкість сектора домогосподарств
27


ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
 

ЧУГУНОВ І.,
КУЧЕР Г.


Фінансові ресурси державного сектора економіки
40

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
У ТОРГІВЛІ ТА СФЕРІ ПОСЛУГ

 

П’ЯТНИЦЬКА Г.

Часові обмеження у внутрішній торгівлі
53

МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
ЗІКІЙ Н.


Туристичні підприємства України: виклики реальності
70

ВЛАСЕНКО І.

Готельне господарство у соціальній інфраструктурі країни
85

БІЗНЕС-ІННОВАЦІЇ
 

ПРИЙМАК В.,
РОМАНИШИН В.

Інноваційна діяльність підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій
98

ВИЩА ОСВІТА
 

КОРОЛЬ С.

Технології дистанційного навчання магістрів з обліку та оподаткування
114

АНІПКО Л.

Мотивація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
130