Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ(PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(124)10

УДК 378(477)
 
БІДЮК Алла,
директор Інституту вищої кваліфікації
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6409-8252 
 

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Охарактеризовано динаміку структурних змін на ринку освітніх послуг України в аналітичному періоді з 1991 по 2018 рр. Розглянуто поточний стан та проблеми розвитку ринку освітніх послуг, фактори впливу на його розвиток. Обґрунтовано дис­пропорцію структурних моделей підготовки фахівців і реальної потреби в них на ринку праці України. Виявлено та узагальнено основні тенденції розвитку ринку освітніх  пос­луг України, стратегічні орієнтири і цільові настанови модернізації вищої освіти.

Ключові слова: ринок освітніх послуг, заклади вищої освіти, конкуренція, освітній процес, вища освіта, інтернаціоналізація, глобалізація освітнього простору.

 
REFERENCES

 
1.Avksent’jev, M. Ju. (2014). Analiz rynku osvitnih poslug v Ukrai’ni [Analysis of the educational services market in Ukraine]. Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai’ni – The formation of market relations in Ukraine12 (163) [in Ukrainian].
2.Basha, I. M. (2015). Modeljuvannja rozvytku osvitnih poslug nacional’nyh VNZ [Modeling the development of educational services of national higher education institu­tions (HEI)]. Visnyk Hmel’nyc’kogo nacional’nogo universytetu – Bulletin of the Khmel­nytsky National University. (Vol. 2). (Is.1). (pp.175-179) [in Ukrainian].
3.Ahnovs’ka, I. O. (2017). Tendencii’ rozvytku rynku osvitnih poslug v Ukrai’ni [Trends in the development of the educational services market in Ukraine]. Ekonomika i organiza­cija upravlinnja – Economics and management organization2 (26), 39-49 [in Ukrainian].
4.Jashhuk, T. A. (2017). Osoblyvosti funkcionuvannja rynku osvitnih poslug vyshhoi’ os­vity v Ukrai’ni v suchasnyh umovah [Functioning features of educational services market of higher education in Ukraine modern conditions]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Eco­nomy. Finances. Law.[in Ukrainian].
5.Holodnyj, G. O. (2015). Marketyngovyj analiz stanu ta perspektyv rozvytku vitchyz­njanogo rynku poslug vyshhoi’ osvity [Marketing analysis of the state and prospects of the development of higher education services domestic market]. BIZNES INFORM – BUSINESS INFORM7 [in Ukrainian].
6.Zagirnjak, D. M. (2017). Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku vitchyznjanoi’ sfery vyshhoi’ osvity [Current state and prospects of the development of higher education national sphere]. Visnyk Kremenchuc’kogo nacional’nogo universytetu imeni Myhajla Ostrograds’kogo – Bulletin of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy NationalUniversity,5 (106),143-149 [in Ukrainian].
7.Kalenjuk, I. S., Kuklin, O. V., & Jamkovyj, V. A. (2015). Suchasni ryzyky rozvytku vyshhoi’ osvity v Ukrai’ni [Modern risks of higher education development in Ukraine]. Ekonomika Ukrai’ny – Ukraineeconomy2, 70-83. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/EkUk_2015_2_7 [in Ukrainian].
8.Pavlenko, O. V. (2017). Rozvytok rynku osvitnih poslug VNZ: aktual’ni trendy ta prognozy [Development of the educational services market of higher educational insti­tutions(HEI): actual trends and forecasts]. Strategija ekonomichnogo rozvytku Ukrai’ny– Economic development strategy of Ukraine. (Is. 41). (pp. 89-98). Kyi’v: KNEU [in Ukrainian].
9.Obolens’ka, T. Je. (2001). Pryroda i osoblyvosti osvitnih poslug jak tovaru. Marketyng: teorija i praktyka [The nature and features of educational services as a commodity. / Mar­keting: Theory and Practice]. Zbirnyk naukovyh prac’ Shidnoukrai’ns’kogo nacional’­nogo universytetu – Collection of scientific works of the East Ukrainian National Uni­versity. (pp. 79-89). Lugans’k: Vyd-vo Shidnoukr. nac. un-tu [in Ukrainian].
10.Dmytrijev, V. Ju. (2012). Osoblyvosti rynku osvitnih poslug u systemi vyshhoi’ osvity [Features of the educational services market in the system of higher education]. Narodna osvita – Folk education3 (18) [in Ukrainian].
11.Ol’shanceva, T. O., & Britchenko, I. G. (2013). Prognozuvannja tendencij rozvytku rynku osvitnih poslug Ukrai’ny [Forecasting trends in the development of the Ukrai­nian educational services market]. Zbirnyk naukovyh prac’ Tavrijs’kogo derzhavnogo agrotehnologichnogo universytetu (ekonomichni nauky) – Collection of scientific works of the Tavria State Agrotechnological University (economic sciences), 3, 146-151. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2013_3_32.pd [in Ukrainian].
12.Oficijnyj sajt Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
13.Lyst MON № 1/9-616 vid 28.11.2014. "Shhodo optymizacii’ merezhi vyshhyh navchal’nyh zakladiv" [Letter of the Ministry of Education and Science № 1 / 9-616 dated November 28, 2014"Regarding optimization of higher educational institutions network"]. Retrieved from http://mon.gov.ua [in Ukrainian].
14.Oficijnyj sajt Ukrai’ns’kogo centru ocinjuvannja jakosti osvity [The official website of the Ukrainian Center for Educational Quality Assessment]. testportal.gov.ua. Retrieved from http://testportal.gov.ua/ofzvit [in Ukrainian].
15.Jedyna derzhavna elektronna baza z pytan’ osvity [The only state electronic educational base]. info.edbo.gov.ua. Retrieved from https://info.edbo.gov.ua [in Ukrainian].
16.  Oficijnyj sajt Ministerstva osvity i nauky Ukrai’ny [Official site of the Ministry of Educa­tion and Science of Ukraine]. mon.gov.ua. Retrieved from http://mon.gov.ua [in Ukrainian].
17.Oficijnyj sajt Mizhnarodnogo kadrovogo portalu hh.ua [Official site of the international personnel portal hh.ua]. hh.ua. Retrieved from https://hh.ua [in Ukrainian].
Nacional’ni rahunky osvity Ukrai’ny u 2016 roci [National education accounts of Ukraine in 2016].Statystychnyj bjuleten’ Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny – Statistical bulletin of the State Statistics Service of Ukraineukrstat.gov.ua. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].