УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№1(123)2019

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
№1(123)2019

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 31.01.2019);
  • підписано до друку 11.02.2019. 


 ТИТУЛ    

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(123)

 

 З М І С Т
 

ФIЛОСОФСЬКI ВИМIРИ СУЧАСНОГО СВIТУ
 

БОРОВСЬКА Л.

Автентичність антропологічної моделі Сартра
5

ЛІМОНЧЕНКО В.

Від критики метафізики до відновлення ролі метафізики як критики
13

ВОЗНЯК С.

Онтологічні начала античної філософії
25

САРАКУН Л.

Космополітична парадигма на світових філософських конгресах
38

ФIЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ
 

МОРОЗОВ А.

Особистість як доказ існування Бога
50

САЙТАРЛИ І.

Психологічна структура особистості як предмет постмодерного соціокультурного аналізу
69

ЛІПІН М.

Творчість та креативність: способи людського існування
79

БАРАБАШ Р.

Бунт проти повсякденності як філософська проблема
92

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
 

ЛАТИГІНА Н.,
КРАВЧЕНКО А.

Модус образно-символічного мислення особистості:
освітньо-філософський аспект
103