УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

УДК 330.101.52

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(122)01

БОЙКО Аліна,
д. е. н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4136-4081
 
ШКУРОПАДСЬКА Діана,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6883-711X
 

КОМПЕНСАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ

Постановка проблеми. Циклічність розвитку економіки обумовлює акту­альне завдання держави як регулятора економічних процесів – розробку та впро­вадження системи компенсаційних механізмів, що забезпечують стійкість еко­номіки. Проблемі забезпечення стійкості економіки приділяється увага вчених, але нині не існує єдиного підходу до розуміння сутності компен­саційних механізмів для його забезпечення і джерел їх формування, що вимагає додаткових досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні та організаційно-правові механізми економічного розвитку в сучасних умовах, компоненти, інстру­менти і заходи щодо їх реалізації активно вивчаються українськими дослідниками і економістами.
Метою дослідження є визначення сутності та функціональної ролі компен­саційних механізмів у забезпеченні стійкості української економіки.
Матеріали та методи. Методологічною основою дослідження є загально­наукові та спеціальні методи наукового пізнання: системний, аналізу і синтезу, порівняння та систематизації. Інформаційну базу дослідження складають праці українських і зарубіжних вчених і статистичні дані Міністерства фінансів України.
Результати дослідження. В Україні компенсаційні механізми забезпечення стійкості економіки перебувають у стадії розвитку. Нині  фундації, створені у цілях запобігання і зведення до мінімуму негативного впливу різних впливів на економіку України, включають резервний фонд Кабінету Міністрів України у Державному бюджеті, Стабілізаційний фонд, державний матеріальний резерв, міжнародні ре­зерви України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд соціального страху­вання України, Пенсійний фонд України. Компенсаційні механізми забезпечення життєстійкості економіки повинні виконувати захисну, регулятивну, превентивну, інноваційну та соціальну функції.
Висновки. Для підвищення ефективності компенсаційних механізмів забезпе­чення стійкості української економіки необхідно дотримуватися таких умов, як: сприяння зростанню національних заощаджень та економічному розвитку країни; підвищення активності громадянського суспільства і відповідальності громадян за власний добробут; законодавча та організаційна узгодженість у формуванні бюджетних видатків та видатків державних коштів і резервів.
 
Ключові слова: стійкість економіки, національна економіка, компенса­ційний механізм забезпечення стійкості, шокові впливи. 

REFERENCES

 1. Suhorukov, A. I. (2014). Synergetychnyj mehanizm formuvannja systemy ekonomich­noi’ bezpeky derzhavy [Synergetic mechanism of formation of the system of economic security of the state]. Ekonomichnyj chasopys – XXIEconomic journalXXI,1-2(1), 19-22 [in Ukrainian].
 2. Kysla, T. M. (2012). Suchasnyj stan organizacijno-ekonomichnogo mehanizmu za-bezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky regionu [The current state of the organizational and economic mechanism of economic security of the region]. Naukovi praci Kirovogr. nac. tehn. un-tu. Ekon. nauky – Scientific papers Kirovograd. NAT. tech. UN-Tu. Econ. sciences, 22(2), 117-122 [in Ukrainian].
 3. Lekar’, S. I. (2013). Struktura administratyvno-pravovogo mehanizmu zabezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky derzhavy [The structure of the administrative and legal mecha­nism to ensure the economic security of the state]. Jevropejs’ki perspektyvy – European perspectives, 1, 33-36 [in Ukrainian].
 4. Prysjazhnjuk, A. J. (2011). Administratyvno-pravovyj mehanizm zabezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky derzhavy [Administrative and legal mechanism to ensure the economic security of the state]. Forum prava – Law forum, 1, 808-813 [in Ukrainian].
 5. Krjuchkova, I. V. (2010). Ekonomika Ukrai’ny: shokovi vplyvy ta shljahy do stabil’nogo rozvytku[Economy of Ukraine: the shock of the impact and the path to sustainable development].Kyi’v: In-t ekon. ta prognozuv NAN Ukrai’ny [in Ukrainian].
 6. Hodzhajan, A. O. (2010). Konkurentospromozhnist’ nacional’noi’ ekonomiky: sutnist’, metody ocinjuvannja, suchasnyj stan [Competitiveness of the national economy: essence, methods of assessment, current state]. Cherkasy: Vertykal’ [in Ukrainian].
 7. Sunduk, A. M. (2012). Upravlinnja rozvytkom nacional’noi’ ekonomiky v umovah global’nyh vyklykiv i zagroz [Managing the development of the national economy in the context of global challenges and threats]. Kyi’v: Logos [in Ukrainian].
 8. Weingärtner, Lena (2018). The role of multilateral climate funds in supporting resilience and adaptation through insurance initiatives. Policy brief: braced. June 10 p. [in English].
 9. Bizzotto, Matteo (2018). Resilient Cities Report 2018. ICLEI. Bonn, Germany. 26-28 April 23 p.[in English].
 10. Kozlovs’kyj, S. V., Mazur, G. F. (2017). Zabezpechennja stijkosti suchasnoi’ ekono­michnoi’ systemy – osnova ekonomichnogo rozvytku Ukrai’ny [Ensuring the sustaina­bility of the modern economic system-the basis of economic development of Ukraine]. Investycii’: praktyka ta dosvid 1, 5-12 [in Ukrainian].
 11. Margasova, V. G. (2014). Systema zabezpechennja stijkosti nacional’noi’ ekonomiky ta i’i’ bezpeky: teorija, metodologija, praktyka upravlinnja [The system of ensuring the stability of the national economy and its security: theory, methodology, management practice]. Chernigiv: Desna Poligraf [in Ukrainian].
 12. Global Risks (2013). Eighth Edition. World Economic Forum. Switzerland: World Economic Forum, 2013. 79 p. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/ WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf [in English].
 13. OECD G20 Policy Paper on Economic Resilience and Structural Policies. OECD. 2016. Retrieved from http://www.oecd.org[in English].
 14. Building economic resilience? An analysis of local enterprise partnerships plans. IPPR NORS. 2014. Retrieved from http://www.ippr.org[in English].
 15. Buheji, Mohamed. Understanding mechanisms of resilience economy-live application on a complex business model. International institute of inspiration economy, 2017. 63 p.[in English].
 16. Bojko, A. V. (2015). Stijkist’ nacional’noi’ ekonomiky v umovah globalizacii’ [Sustainability of the national economy in the context of globalization]. Doctor’s thesis. Kyi’v [in Ukrainian].
 17. Bojko, A. V. (2014). Mehanizmy zabezpechennja stijkosti ekonomiky Ukrai’ny do global’nyh vyklykiv i ryzykiv suchasnosti [Mechanisms to ensure the sustainability of the Ukrainian economy to the global challenges and risks of our time]. Ekonomika ta upravlinnja nacional’nym gospodarstvom Economy and management of national economy,46,34-41[in Ukrainian].
 18. Statystyka zovnishn’ogo sektora. Oficijnyj veb-sajt Nacional’nogo banku Ukrai’ny [External sector statistics. Official website of the National Bank of Ukraine]. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44502&cat_id=44446 [in Ukrainian].
 19. Oficijnyj veb-sajt Ministerstva finansiv Ukrai’ny [Official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. Retrieved from http://index.minfin.com.ua [in Ukrainian].