УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№6(122)2018

Автор: Sveta on .

 

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №6(122)2018


 

 
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 29.11.2018);
  • підписано до друку 18.12.2019. 
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(122)


ТИТУЛ / ЗМІСТ 
 

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 
БОЙКО А.,
ШКУРОПАДСЬКА Д.
Компенсаційні механізми забезпечення
стійкості економіки
5

ГУЛЯЄВА Н., ВАВДІЙЧИК І., МАТУСОВА О.
Інвестиційна проекція економічної безпеки 15

НЕДБАЛЮК О.

Інфраструктура біржової торгівлі в Україні 28
ПРИСЯЖНЮК А.,
ХМУРОВА В.
Публічно-приватне партнерство: теорія і практика 43

НЕПИТАЛЮК А.

Демографічна стійкість та економічне зростання: питання теорії і методології 52

ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
ФЕДУЛОВА І. Збалансована система показників
в управлінні ризиками
67

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
ШАПОВАЛ М. Бюджетний механізм регулювання економіки 79

ВИЩА ОСВІТА
 
БРЮХАНОВА Г.
 
Інформаційне середовище університету
при підготовці фахівців з реклами
91