УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У ТОРГІВЛІ

Автор: Редактор on .

УДК 657.92:[005.334:339.1]
 
КОЦЕРУБА Наталія,
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,
асистент кафедри фінансового контролю і аналізу
 
ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У ТОРГІВЛІ
 
Розкрито актуальні питання контролю операційних і фінансових ризиків підприємств торгівлі. Запропоновано систему економічних показників та визначено підходи до розробки критеріїв їх оцінки. Доведено, що застосування цих показників та критеріїв оцінки операційних і фінансових ризиків у системі внутрішнього контролю підприємства роздрібної торгівлі є передумовою своєчасного виявлення та недопущення подальшого розвитку кризових явищ в умовах ринкового середовища.
 
Ключові слова: кризові чинники, роздрібна торгівля, ринкова економіка, економічні показники, критерії оцінки, операційні ризики, фінансові ризики.
 
 ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У ТОРГІВЛІ