Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕТОД АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ B ОСВІТІ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(121)11

УДК 159.955:37.091.33

 
АНТЮШКО Дмитро,
к. т. н., доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету

ПРУС Елена,
д. філол. н., професор, проректор з наукової роботи,
професор кафедри романської філології
Міжнародного незалежного університету Молдови
 

МЕТОД АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ B ОСВІТІ

Проаналізовано сутність, роль і значення застосування асоціацій в інтелек­туальній діяльності людини. Запропоновано практичний алгоритм використання методу асоціативного мислення для більш ґрунтовного вивчення та засвоєння нового, проблемного і дискусійного матеріалу. Визначено основні переваги імплемен­тації цього методу у закладах освіти, зокрема вищої. Надано пропозиції щодо його застосування у вітчизняній і закордонній практиці.

Ключові слова: інтерактивні методи, асоціації, метод асоціативного мислення, генерування ідей, презентація пропозицій, обговорення пропозицій.

REFERENCES

 1. Shatun, V. T. Koncepcija navchannja vprodovzh zhyttja jak vyznachal’nyj element strategii’ Jevropejs’kogo Sojuzu shhodo formuvannja konkurentospromozhnogo suspil’stva [The concept of lifelong learning as a key element of the European Union’s strategy for building a competitive society]. Retrieved from  http://official.chdu.edu.ua/article/viewFile/107804/102760 [in Ukrainian].
 2. Pritulska, N.,& Antiushko, D. (2017). The application of Meetoo internet-platform in educational process. Visnyk KNTEU – Herald KNUTE,6. 100–106 [in Englihs].
 3. Sysojeva, S. O. (2015). Pedagogichni tehnologii’ profesijnoi’ pidgotovky fahivciv [Pedagogical technologies of professional training of specialists]. Hmel’nyc’kyj : Litera [in Ukrainian].
 4. Sysojeva, S. O. (2016). Interaktyvni tehnologii’ navchannja doroslyh [Interactiveadultlearningtechnologies]. Kyi’v : EKMO [in Ukrainian].
 5. Komar, O. A. Interaktyvni metody jak innovacijna skladova suchasnoi’ dydaktyky [Interactive methods as an innovative component of modern didactics]Retrieved from http://dspace.udpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/6789/379/1/interakt_inov_skladov.pdf [in Ukrainian].
 6. Atanaseseu, C. Interactive teaching-learning methods in the interdisciplinary approach. Retrieved from https://www.upit.ro/_document/4820/paper_2.pdf [in Englihs].
 7. Buitendijk, S. Innovative teaching for world class learning/ Learning and teaching strategy. Retrieved from https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/about/leadership-and-strategy/vp-education/public/LearningTeachingStrategy.pdf [in Englihs].
 8. Layne, P., & Lake, P. (2015). Global innovations of teaching and learning in higher education. New York : Springer International Publishing [in Englihs].  https://doi.org/10.1007/978-3-319-10482-9
 9. Pyshko, O. L. Interaktyvni metody navchannja jak sposib rozvytku tvorchyh zdibnostej [Interactive teaching methods as a way of developing creative abilities]. Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2257 [in Ukrainian].
 10. Zaslans’ka, S. A. (2016). Innovacijni pedagogichni tehnologii’ [Innovative pedagogical technologies]. Uzhgorod : Vatra [in Ukrainian].
 11. Morrow, L. Making lectures more interactive. Retrieved from https://www.gla.ac.uk/media/media_148140_en.pdf [in Englihs].
 12. Swanger, D. Innovations in higher education : can colleges really change? Edinburg : PBS Newshour [in Englihs].
 13. Bystrova, Ju. V. (2015). Innovacijni metody navchannja u vyshhij shkoli Ukrai’ny [Innovative teaching methods in higher education of Ukraine]. Pravo ta innovacijne suspil’stvo –  Right and innovative society, 1 (4), 27–33 [in Ukrainian].
 14. Integrovane navchannja: tematychnyj i dijal’nisnyj pidhody [Integrated Learning: Thematic and Activity Approaches]. Retrieved from http://nus.org.ua/articles/ integrovane- navchannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-pidhody [in Ukrainian].
 15. Goncharenko, S. U. Ukrai’ns’kyj pedagogichnyj slovnyk [UkrainianPedagogicalDictionary]. Retrieved from https://hum.edu-lib.com/szbrannoe/goncharenko-s-u-ukrayinskiy-pedagogichniy-slovnik-onlayn [in Ukrainian].
 16. Levchenko, T. I. (2015). Jevropejs’ka osvita: konvergencija ta dyvergencija [European education: convergence and divergence]. Vinnycja : Nova knyga [in Ukrainian].