УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№5(121)2018

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №5(121)2018


 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 30.08.2018);
  • підписано до друку 24.10.2018. 
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(121)0


 ТИТУЛ / ЗМІСТ 
 

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 

ЧУГУНОВ І.,
МАКОГОН В.


Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень
5

ПАСІЧНИЙ М.

Політика управління державним боргом
19

ВЛАСЕНКО І.,
ШАРКО В.,
СЕМЕНЮК І.
35

ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
ДАНИЛЕНКО М.


Інтернет-маркетинг у готельному бізнесі

46

ТКАЧЕНКО Т.,
ГЛАДКИЙ О.

Реінжиніринг сервісних бізнес-процесів у міжнародному туроперейтингу
59

ЛАБУРЦЕВА О.

Інструменти оцінювання задоволеності споживачів
71

МЕЛЬНИКОВИЧ О.,
ЮСУПОВА О.


Благодійні акції – інструмент маркетингових комунікацій
83


ЛУКАШОВА Л.

Стратегічні пріоритети розвитку малого підприємництва
в Україні
97

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
 

ШУЛЬГА Н.,
ХОРУЖИЙ Д.
109

ВОЛОСОВИЧ С.,
ФОМІНА О.


Технологічні інновації на страховому ринку
124

ВИЩА ОСВІТА
 

АНТЮШКО Д.,
ПРУС Е.


Метод асоціативного мислення в освіті
138