Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Редактор on .

УДК 657.633
 
БЕЗВЕРХИЙ Костянтин,
ТОВ "Нью-Паріс", м. Київ,
к. е. н., головний бухгалтер
 
ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА
 
Розглянуто механізм тестування системи внутрішньогосподарського контролю підприємства. Проаналізовано організаційно-методичні засади процесу внутрішньогосподарського контролю підприємства, що дає можливість визначити його ефективність. Запропоновано підходи до тестування системи внутрішньогосподарського контролю підприємства, які будуть затребувані як теорією, так і практикою проведення такого контролю.
 
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, система, тестування, процес, ефективність, стандарти аудиту, Закон Сарбейнса-Окслі, КОСО.
 
 ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА