Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

CRISIS AS DETERMINANT OF ORGANIZATION’S DEVELOPMENT

Автор: Sveta on .

 FREE FULL TEXT (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(120)03

UDC 005.931.11


 
JASINSKA  Joanna,
Doctor of Economics, Professor, Dean of the High School of Mazowieckie in Warsaw, Poland
 
CRISIS AS DETERMINANT OF ORGANIZATION’S DEVELOPMENT

 
Article aims to describe crisis as a natural process in the life of the organization. The main definitions related to the issue of the crisis, and causes of crises, both internal and external were presented. This scientific item synthesizes existing literature to create a list of crisis-response models and develops a set of guidelines for appropriate use of a given research. The issue of crisis was considered from methodical positions of its multi aspects, which emerged from the practical needs, known models of crisis management were described, and the relationship between exposure to human factors to crisis, the direction of organizational development, during which there are many models of crisis management and instruments were examined.
 
Keywords: economic crisis, life cycle, models of organization development.

REFERENCES

 1. Urbanowska‐Sojkin E. (2009). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 2. Litwiński K. (2009). Kryzys – zagrożenia i szanse dla zarządzania [w:] J. Lichtarski (red.), Zarządzanie w obliczu współczesnych wyzwań. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, SWSPiZ, Łódź.
 3. Bławat F. (2004). Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, SPG, Gdańsk.
 4. Feter M. (2008). Koncepcje fazowego rozwoju przedsiębiorstwa [w:] Ł. Sułkowski (red.), Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 5. Sudoł S. (2016). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 6. Sarnowski T. (2015). Kryzys w cyklu życia przedsiębiorstwa i czynniki kryzysogenn [w:] J. Lichtarski (red.). Przedsiębiorstwo w warunkach zagrożenia kryzysem. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, SWSPiZ, Łódź. 
 7. Smektała T. (2005). Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Astrum, Wrocław.
 8. Machaczka J. (2008). Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa‐Kraków.
 9. Zelek A. (2013). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie, ORGMASZ, Warszawa.
 10. Griffin R. W. (2014). Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 11. Kamińska A.(2015). Stymulatory i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Rocznik. 2015. T. 11, № 1. URL: https://pbn.nauka.gov.pl.
 12. Penc J. ( 2015 ). Role i umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa.
 13. Walas-Trębacz J., Ziarko J. (2013). Podstawy zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzy­sowe w przedsiębiorstwie, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków.