УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СТРУКТУРА "НОВОГО СУСПІЛЬСТВА", ЗДАТНОГО ДО ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(120)10

УДК 004.738.5:316.3
 
ЛАНГ Франц Петер,
доктор наук,
професор Технічного університету Брауншвейга, Німеччина
 
СТРУКТУРА "НОВОГО СУСПІЛЬСТВА", ЗДАТНОГО ДО ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
 
Постановка проблеми. Цифрова революція значно змінить організацію та соціальний порядок нашого суспільства. Нові форми виробництва на основі ІТ (наприклад, промисловість 4.0) вимагатимуть нових форм співпраці в економіці та суспільстві. Ця стаття досліджує ідеї нової соціальної та економічної концепції як основи ери "Цифрової революції".
Матеріали та методи. Визнаючи традиційні концепції наших індустріальних суспільств, стаття окреслює важливі зміни поведінки сучасних людей та їх наслідки для співпраці. За допомогою лінгвістичного аналізу переформульовано традиційну концепцію економічного суспільства шляхом адаптації літератури, що фокусується на змінах спілкування, мобільності, автоматизації, виробництва тощо.
Результати дослідження. Визначено, що першорядне значення в майбут­ньому матимуть "Підприємці" та "Внутрішні підприємці". Спрогнозовано, як може виглядати нове економічне суспільство, яку організацію праці можна очікувати і як воно зможе забезпечити високий рівень зайнятості.
Висновки. Цифрова революція потребує значних змін в організації вироб­ництва, кваліфікації та розміщенні робочої сили, соціальних систем, політики тощо. Це має бути вертикальне та збалансоване суспільство. Вертикальні корпоративні структури повинні бути замінені горизонтальними. Кожен працівник стане значно автономним та самозабезпеченим, більше не буде ніякої ієрархічної структури, як у сьогоднішніх компаніях. Існуватимуть нові форми організації праці, буде більше одноосібних компаній, нормою буде зміна зайнятості 2–3 рази в кар’єрі, набудуть розповсюдження робота далеко від дому або робота з дому. Віртуальні компанії та аутсорсинг є можливими стратегіями для заміни застарілих ієрархічних зв’язків з жорсткими цільовими ланцюгами. Результатом буде поява всесвітньої мережі, що самопідтримується. Майно, вплив та структури управління також зміняться по всьому світу. У цьому майбутньому суспільстві нинішня роль держави та її форму­вання економічних відносин стануть менш важливими. Суспільство буде засноване в основному на самоорганізації та індивідуальній самореалізації.
 
Ключові слова: збалансоване суспільство, великі дані, цифрова революція, суспільство диференціації, підприємці, горизонтальні ієрархії, внутрішні підприємці, нові канали зв’язку, віртуальні компанії, самореалізація.

REFERENCES

 1. Technopedia (2017). Digital Revolution. URL : https://www.techopedia.com/ definition/23371/digital-revolution.
 2. Pääkkönen Päkaa/Pakala, Daniel (2015). Reference Architecture and Classification of Technologies, Products and Services for Big Data Systems. URL : Big Data Research, Volume 2, Issue 4.  2015. December. P.166–86.
 3. Lane David/Maxfield, Robert/Read, Dwight W./van der Leeuw, Sander (2009): From Population to Organization Thinking, in: D. Lane et al. (eds.), Complexity Perspectives in Innovation and Social Change, Methodos Series 7, DOI 10.1007/ 978-1-4020-9663-1, Springer Science&Business Media B.V. Open Access Publications from the University of California. URL : https://escholarship.org/uc/item/7756s3zw.
 4. Lang Franz Peter(1999). Innovations- und Edukationssysteme im Spannungsfeldvon Gruppeninteressen, in: Rebe, Bernd et al. eds.: Humanität – Wandel – Utopie, Hildesheim, Zürich, New-York. P.107–130.
 5. Rohleder Franz(2017). US-Präsident Donald Trump: Seine Ziele und sein Wahlprogramm, in: Merkur. URL : https://www.merkur.de/politik/us-praesident-donald-trump-seine-ziele-und-sein-wahlprogramm-zr-6960945.html.
 6. Kurz Sebastian(2018). Die Regierung steht. URL : https://secure.sebastian-kurz.at/regierungsverhandlungen/programm.
 7. Wetzker Konrad/Strüven, Peter/Bilmes, Linda J. (1989) (eds.). Gebt uns das Risiko zurück: Strategien für mehr Arbeit, Wien.
 8. Porter Michael E.(1962). Wettbewerbsstrategie, 7. Aufl., Frankfurt/Main.
 9. Casey Catherine(1995). Work, Self and Society, London.
 10. Dahl Gorden(1972). Work, Play, and Worship in a Leisure-oriented Society, Augsburg Publishing House.
 11. Luhmann Nicolas(1977). Differentiation of Society, in: The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie, Vol. 2. № 1. Р. 29–53.
 12. Kijima Kyoichi (2001).Why Stratification of Networks Emerges in Innovative Society: Intelligent Poly-Agent Systems Approach. URL : Computational & Mathematical Organization Theory. 2001. June. Vol. 7, Is. 1. Р. 45–62.
 13. Dömes Karl(2016). Das ist die Arbeitswelt von morgen, in: Frankfurter Rundschau 19. 11. 2016. URL : http://www.fr.de/wirtschaft/arbeit-soziales/digitalisierung-das-ist-die-arbeitswelt-von-morgen-a-289976.
 14. Gandomi Amyr/Hayder,Mutaza (2015). Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics. URL : International Journal of Information Management, Vol. 35, Is. 2, April. 2015. Р. 137–144.
 15. Van der Leeuw,Sander (2015). For every solution there are many problems: The role and study of technical systems in socio-environmental coevolution, in: Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography. Vol. 112. № 2. November. Р. 105–116.
 16. Nelson Richard L.(ed.) (1993). National Innovation Systems: A comparative Analysis,  Oxford University Press.
 17. INSITE(2017). The Innovation Society. URL : http://www.insiteproject.org/perspectives/innovation-society.