Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АУДИТ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(120)08

УДК 657.62
 
НАЗАРОВА Карина,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету


ЗАДНІПРОВСЬКИЙ Олександр,
к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Київського національного торговельно-економічного університету

 
АУДИТ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
 
Розглянуто організаційні та методичні аспекти аудиту фінансових інстру­ментів з метою визначення достовірності оцінки їх вартості. Досліджено методо­логію оцінки фінансових інструментів як за національними, так і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Поетапно розкрито процес аудиту з метою визначення достовірності справедливої вартості фінансових інструментів.
 
Ключові слова: аудит, оцінка, основні фінансові інструменти, похідні фінан­сові інструменти, справедлива вартість.

REFERENCES

 1. Burdenko I., Makarenko I. Spravedlyva vartist’ v ocinci finansovyh instrumentiv: vymogy Mizhnarodnyh standartiv finansovoi’ zvitnosti. Visn. NBU. 2014. № 2. S. 44–51.
 2. Suprovych G. O. Metodyka audytu operacij z pohidnymy finansovymy instrumentamy. Tendencii’ rozvytku obliku i analizu jak skladovyh informacijnoi’ systemy menedzhmentu pidpryjemstva : materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Ternopil’, 29–30 lystop. 2012 r.). Ternopil’ : TNEU, 2012. S. 256–259.
 3. Zdernyk V. S. Audyt operacij z pohidnymy finansovymy instrumentamy. Efektyvna ekonomika. Elektronne nauk. fah. vyd. 2010. № 1. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=106.
 4. Harisova F. I. Audit proizvodnyh finansovyh instrumentov. M. : Buh. uchjot, 2005. 136 s.
 5. Sheshukova T. G., Ponomarev S. V. Tehnologija audita finansovyh aktivov i objazatel’stv kreditnyh organizacij soglasno mezhdunarodnym standartam. Vestn. Permsk. un-ta.Jekonomika. 2013. Vyp. 2 (17). S. 37–47.
 6. Pro zatverdzhennja Polozhennja (standartu) buhgalters’kogo obliku 13 "Finansovi instrumenty". M-vo finansiv Ukrai’ny. Polozhennja 30.11.2001 № 559. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/z1050-01.
 7. Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 32 "Finansovi instrumenty: rozkryttja ta podannja". URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_029.
 8. Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 9 "Finansovi instrumenty". URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_016.
 9. Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 7 "Finansovi aktyvy: rozkryttja informacii’". URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_007.
 10. Polozhennja z mizhnarodnoi’ praktyky audytu 1012 "Audyt pohidnyh finansovyh instrumentiv". URL : http://www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-audita-msa-isa-ukrayins-ka-mova.
 11. Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 13 "Ocinka spravedlyvoi’ vartosti". URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_068.
 12. Mizhnarodnyj standart audytu 540 "Audyt oblikovyh ocinok, u tomu chysli oblikovyh ocinok za spravedlyvoju vartistju, ta pov’jazani z nymy rozkryttja informacii’". URL : http://www.apu.com.ua/msa.
 13. Boldujev M. V.Udoskonalennja organizacijno-metodychnyh norm ocinjuvannja systemy vnutrishn’ogo kontrolju pidpryjemstva v procesi provedennja zovnishn’ogo audytu. Visn. Zaporiz’. nac. un-tu. 2011. № 1 (9). S. 21–27.