Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПОСЛУГИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 368.9.06(477)
 
ЗАЙЧУК Світлана,
Київський національний торговельно-економічний університет,
аспірант кафедри фінансів
 
ПОСЛУГИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
Досліджено основні показники розвитку вітчизняного ринку медичного страхування, виявлено проблеми, пов’язані з наданням послуг за договорами медичного страхування та запропоновано шляхи їх вирішення.
 
Ключові слова: добровільне медичне страхування, рівень страхових виплат, страховий ринок, страхова компанія, страхувальник, страхова послуга, страхові премії, страхові виплати, програма медичного страхування.
 
 ПОСЛУГИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ