УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ РИЗИКІВ ЦЕНТРАЛЬНИМИ БАНКАМИ

Автор: Редактор on .

УДК 336.711
 
АНІСІМОВА Лідія,
Київський національний торговельно-економічний університет,
аспірант кафедри банківської справи
 
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ РИЗИКІВ ЦЕНТРАЛЬНИМИ БАНКАМИ
 
Проаналізовано досвід макроекономічного стрес-тестування банківських ризиків центральними банками окремих країн світу. Оцінено можливість та доцільність використання практики стрес-тестування зарубіжних центральних банків у діяльності Національного банку України.
 
Ключові слова: центральний банк, ризик, банківська система, стрес-тестування, макрорівень.
 
 СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ РИЗИКІВ ЦЕНТРАЛЬНИМИ БАНКАМИ