Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ ЗІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ БАНКІВ

Автор: Редактор on .

УДК 336.71
 
СКАЛОЗУБ Леонід,
комерційний банк "ПУМБ",
к. ю. н., заступник голови правління з питань безпеки
 
ГОРБАТЮК Лілія,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ
 
БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ ЗІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ БАНКІВ
 
Виокремлено і критично проаналізовано актуальні проблеми убезпечення операцій зі злиття та поглинання у банківському бізнесі, висвітлено їх пріоритетні напрями. Сформовано алгоритм процесу забезпечення безпеки операцій зі злиття та поглинання банків.
 
Ключові слова: банк, безпека банківського бізнесу, злиття та поглинання.
 
 БЕЗПЕКА ОПЕРАЦІЙ ЗІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ БАНКІВ