УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ФІСКАЛЬНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 336.143:336.22(477)
 
ПАСІЧНИЙ Микола,
к. е. н., доцент кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

 
ФІСКАЛЬНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Висвітлено та розвинуто теоретико-методологічні підходи до визначення фіскаль­ної результативності та ефективності податкової системи. Проведено оцінювання податкового наван­таження на працю та споживання у 2001–2017 рр., здійснено компаративний аналіз значень відповідних показників в Україні та країнах-членах ЄС. Ідентифіковано ос­новні фактори, які впливають на фіскальну значимість ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб.
 
Ключові слова:фіскальна ефективність, податкова система, податкова полі­тика, податки на споживання, податки на працю, імпліцитні ставки, тіньова економіка.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)