Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 336.143:330.34
 
ЧУГУНОВ Ігор,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету


СОБЧУК Сергій,
к. е. н., асистент кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

 
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Визначено основні засади формування бюджетної політики в системі стиму­лювання економічного розвитку країни. Узагальнено та систематизовано підходи до функціонування бюджетного механізму в країнах з розвиненою та трансформаційною економікою. Удосконалено структурно-функціональну модель впливу бюджетної політики на соціально-економічний розвиток країни, положення щодо функціонування системи міжбюджетних відносин у частині визначення фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, методологічні підходи до забезпечення довгострокової збалан­сованості бюджетної системи.
 
Ключові слова:бюджетна політика, бюджетне регулювання, доходи бюджету, видатки бюджету, дефіцит бюджету, державний борг, міжбюджетні відносини, економічний розвиток країни.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)