Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПОШУКОВИЙ МАРКЕТИНГ ГОТЕЛІВ

Автор: Sveta on .

УДК 640.412:659.1
 
ДАНИЛЕНКО Марія,
к. е. н., старший викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету

 
ПОШУКОВИЙ МАРКЕТИНГ ГОТЕЛІВ
 
Розглянуто теоретичну сутність пошукового маркетингу. Визначено скла­дові пошукової оптимізації веб-сайтів та їх вплив на андейт. Здійснено моніторинг використання пошукового маркетингу підприємствами готельного господарства. Надано пропозиції щодо застосування цього інструменту інтернет-маркетингу в готельному бізнесі.
 
Ключові слова: пошуковий маркетинг, пошукова оптимізація, готельний бізнес, веб-сайт, інструменти інтернет-маркетингу.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)