Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РОЗВИТОК РУРАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор: Sveta on .

УДК 338.48 (477)
 
ДУТКА Ганна,
д. пед. н., професор, проректор з навчально-методичної і виховної роботи
Львівського інституту економіки і туризму

 
РОЗВИТОК РУРАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
 
Розроблено методологічний підхід до комплексного оцінювання розвитку  рурального (сільського, зеленого) туризму у регіонах України. За результатами розрахунку інтегрального показника регіони України прорейтинговано та згруповано за рівнями розвитку цього виду туризму. Визначено концентрацію ресурсного потен­ціалу і диференціацію ефективності розвитку рурального туризму за регіонами України та запропоновано заходи щодо підвищення рівня розвитку сільського (зеленого) туризму.
 
Ключові слова:туризм, руральний туризм, сільський туризм, зелений туризм, сільська місцевість (територія), рейтингування регіонів, групування регіонів.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)