Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 338.43(477)
 
ШУЛЬГА Ольга,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
к. е. н., старший викладач
 
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
 
Досліджено становлення й особливості функціонування різних господарських структур в аграрному секторі України, проаналізовано результативність їх діяльності з позицій економічної ефективності, збереження та розвитку сільських територій. Запропоновано розвиток сільськогосподарської кооперації, посилення інтеграції і спеціалізації виробництва розглядати як стратегічний напрям в умовах трансформації аграрного сектора.
 
Ключові слова: аграрний сектор, сільськогосподарські підприємства, кооперування.
 
 РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ