УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 338.43(477)
 
ШУЛЬГА Ольга,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
к. е. н., старший викладач
 
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
 
Досліджено становлення й особливості функціонування різних господарських структур в аграрному секторі України, проаналізовано результативність їх діяльності з позицій економічної ефективності, збереження та розвитку сільських територій. Запропоновано розвиток сільськогосподарської кооперації, посилення інтеграції і спеціалізації виробництва розглядати як стратегічний напрям в умовах трансформації аграрного сектора.
 
Ключові слова: аграрний сектор, сільськогосподарські підприємства, кооперування.
 
 РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ