УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ

Автор: Sveta on .

УДК 339.5:330.13
 
ЧЕРКАС Наталія,
к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

 
КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ
 
Досліджено сутність, передумови, етапи створення і значення функціонування глобальних мереж та ланцюгів вартості у процесі виходу економічних суб’єктів на зовнішній ринок. Систематизовано ознаки і критичні ресурси ланцюгів доданої вартості та мереж виробництва. Розглянуто еволюцію наукових підходів до вивчення процесів формування глобальних виробничих мереж та представлено візуалізацію глобальних мереж світової торгівлі.
 
Ключові слова:глобальні виробничі мережі, глобальні ланцюги вартості, глобалізація, міжнародний ринок.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)