Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА ЗМІН

Автор: Sveta on .

УДК 339.37-043.86(477)
 
БЕГЛАРАШВІЛІ Оксана,
к. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики
Київського національного торговельно-економічного університету


КУЛІК Анна,
к. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики
Київського національного торговельно-економічного університету

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА ЗМІН
 
Висвітлено деякі аспекти основних показників розвитку магазинів роздрібної торгівлі в Україні. Проаналізовано динаміку показників кількості підприємств, торговельної площі, товарообороту роздрібної торгівлі під­приємств-юридичних осіб, забезпеченості населення торговельною площею, індекси споживчих цін.
 
Ключові слова:роздрібна торговельна мережа, магазин, роздрібний товарооборот.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)