Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МОЖЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ

Автор: Sveta on .

УДК 330.341.2
 
ЛАГУТІН Василь,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
МОЖЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ
 
Розглянуто інституційні підходи до дослідження суспільної стабільності і розвитку. Проаналізовано актуальні проблеми взаємозв’язку стабільності і роз­витку у контексті їх інституційного забезпечення в Україні. Доведено, що неефек­тивність інститутів стабільності не дає змоги забезпечити необхідні соціально-економічні умови для суспільного розвитку.
 
Ключові слова:стабільність, розвиток, інституційний аналіз, інститути, громадянське суспільство, держава.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)