Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: ДОСВІД ЄС

Автор: Sveta on .

УДК 366.5(061.1ЄС)
 
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія,
д. т. н., професор, перший проректор
Київського національного торговельно-економічного університету


ЛИГА Андрій,
член правління ГС Всеукраїнська федерація споживачів "ПУЛЬС"
ГО "Новий день України"

 
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: ДОСВІД ЄС
 
Досліджено структуру системи захисту прав споживачів як на рівні Євро­пейського Союзу, так і національному рівні країн – його членів. Охарактеризовано основні рівні, компоненти, елементи європейської системи захисту прав споживачів. Визначено головні напрями та інституції європейської споживчої політики.
 
Ключові слова:захист прав споживачів, національна система захисту прав споживачів, європейська система захисту прав споживачів, європейська споживча політика, структура системи захисту прав споживачів, рівні, компоненти, елементи системи захисту прав споживачів.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)