Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРСАЙТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Автор: Sveta on .

УДК 338.48.071.2
 
МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор
Київського національного торговельно-економічного університету


БОЙКО Маргарита,
д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету


ОХРІМЕНКО Алла,
к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету

 
ФОРСАЙТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
 
Досліджено теоретичні засади та методичні аспекти застосування фор­сайту розвитку національної туристичної системи з метою визначення домінант її трансформації у глобальному середовищі. Проаналізовано вплив технологічних трендів на національну туристичну систему. Представлено потенціал форсайту та пріоритети розвитку національної туристичної системи.
 
Ключові слова:туризм, національна туристична система, форсайт, техно­логічні тренди в туризмі, блокчейн у туризмі, прогнозування.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)