УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Автор: Редактор on .

УДК 339.37:005
 
РОЗМАН Анна,
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,
асистент
 
БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
 
Узагальнено наукові положення щодо розуміння сутності поняття "бізнес-модель", систематизовано методичні підходи до побудови бізнес-моделі підприємства, а також запропоновано методичні та практичні рекомендації щодо формування бізнес-моделі підприємства роздрібної торгівлі.
 
Ключові слова: бізнес-модель, стратегія, цінність, підприємство роздрібної торгівлі, "канва" бізнес-моделі, метод "8 кубиків", споживчий досвід.
 
 БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ